Polsko-Niemieckie Forum Compliance

28 września 2017 r. odbyła się w Uniwersytecie Warszawskim VIII. edycja Forum. Ogniskowała się ona wyłącznie na tematyce compliance, co po raz pierwszy odzwierciedlone zostało w pełni w nazwie konferencji, odtąd będzie ona nosić nazwę „Polsko-Niemieckie Forum Compliance”.

Nauka

Abstrakcyjne rozważania naukowe wywierają konstruktywny wpływ na ustawodawstwo. Muszą one jednak nieustannie spełniać oczekiwania praktyczne i być dopasowane do realnych potrzeb. Abstrakcyjne rozwiązania napotykają na praktyczne zapotrzebowanie.

Organy państwowe

Organy państwowe są odpowiedzialne za ustawodawstwo oraz wykonywanie przepisów prawnych. Powinny one brać przy tym pod uwagę praktyczne aspekty gospodarcze, jak również rozważać propozycje rozwiązań naukowych.

Sektor gospodarczy

Podmioty gospodarcze są głównymi aktorami prawa gospodarczego. Powinny one mieć prawo do zadawania pytań oraz zgłaszania potrzeby wprowadzania zmian w regulacjach. Przepisy prawne muszą być tworzone w sposób wydajny, aby nie ograniczały wzrostu gospodarczego.