Polsko-Niemieckie Forum Compliance

23 października 2018 r. obyło się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie już dziewiąte Polsko-Niemieckie Forum Compliance! Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem oraz zdjęciami z tej edycji Forum. Serdecznie zapraszamy na jubileuszową, dziesiątą edycję Forum w 2019 r.!

Nauka

Abstrakcyjne rozważania naukowe wywierają konstruktywny wpływ na ustawodawstwo. Muszą one jednak nieustannie spełniać oczekiwania praktyczne i być dopasowane do realnych potrzeb. Abstrakcyjne rozwiązania napotykają na praktyczne zapotrzebowanie.

Organy państwowe

Organy państwowe są odpowiedzialne za ustawodawstwo oraz wykonywanie przepisów prawnych. Powinny one brać przy tym pod uwagę praktyczne aspekty gospodarcze, jak również rozważać propozycje rozwiązań naukowych.

Sektor gospodarczy

Podmioty gospodarcze są głównymi aktorami prawa gospodarczego. Powinny one mieć prawo do zadawania pytań oraz zgłaszania potrzeby wprowadzania zmian w regulacjach. Przepisy prawne muszą być tworzone w sposób wydajny, aby nie ograniczały wzrostu gospodarczego.