7. Forum Prelegenci

guz-vetterdr Marzenna Guz-Vetter, od kwietnia 2016 Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Od października 2015 do kwietnia 2016 pełniła obowiązki Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. W latach 2008-2015 pracowała jako radca ds. politycznych w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Niemczech, będąc ekspertem w zakresie stosunków Unia Europejska-Rosja oraz polityki sąsiedztwa i poszerzenia. W latach 2005-2008 pełniła funkcję szefa działu politycznego w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce.

Przed rozpoczęciem pracy jako urzędnik Komisji Europejskiej, pracowała jako dziennikarz dla polskich i niemieckich mediów, m.in. dla Polskiego Radia oraz jako korespondent Financial Times Deutschland w Polsce i korespondent Gazety Wyborczej na Węgrzech.

Współpracowała z Instytutem Spraw Publicznych, dla którego przygotowała szereg analiz na temat przygotowania polskiej administracji do wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz na temat polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej.

W 2008 roku obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Wrocławskim na temat „Szanse i zagrożenia polsko-niemieckiego pogranicza w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej”. Studiowała germanistykę na Uniwersytecie Warszawskim.


MakowiczProf. Dr Bartosz Makowicz, kierownik Katedry Polskiego Prawa Publicznego, Prawa Europejskiego i Prawa Gospodarczego, Uniwersytet Viadrina, Niemcy

Prof. Dr. Bartosz Makowicz jest profesorem na Wydziale Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Jest jednym z założycieli działającego przy Uniwersytecie Centrum Interdyscyplinarnych Badań Compliance, które zajmuje się holistycznym podjeściem do badań compliance. Ponadto zasiada w radach naukowych wielu stworzyszeń i czasopism, jest autorem licznych publikacji, jak również referentem na krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych tematyce compliance. Prof. Dr. Bartosz Makowicz jest przewodniczącym komitetu DIN, powołanego do opracowania normy ISO dla Compliance Managment Systeme i kieruje niemiecką delegacją ISO.


bodnarDr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również studia LL.M. z zakresu prawa konstytucyjnego porównawczego w Central European University w Budapeszcie. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa.

W latach 2001-2004 pracował jako prawnik w kancelarii Weil, Gotshal & Manges. W 2006 roku uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim stopień naukowy doktora nauk prawnych z zakresu prawa konstytucyjnego.  Od 2006 roku był wykładał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 2004-15 związany z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Ekspert Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W latach 2013-2014 członek rady dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur.

Od 9 września 2015 roku pełni funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich.


Mirella_Panek_OwsianskaMirella Panek-Owsiańska, Ekspertka CSR, zarządzania różnorodnością i przywództwa kobiet. Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, odpowiada za kontakty z kluczowymi interesariuszami w Polsce, The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Global Compact, członkini zarządu CSR Europe,. Autorka artykułów i komentarzy prasowych, członkini jury konkursu Raporty Społeczne oraz innych konkursów poświęconych komunikacji i społecznej odpowiedzialności biznesu. Członkini Zespołu ds. CSR przy Ministerstwie Rozwoju.

Prowadzi zajęcia dla studentów na podyplomowych studiach z zakresu CSR i PR. Posiada długoletnie doświadczenie współpracy z biznesem, sektorem publicznym i NGO.

Absolwentka Szkoły Liderów oraz kursu na Uniwersytecie Stanforda. Trenerka – przeszkoliła ponad 500 działaczy i działaczek społecznych i politycznych, m.in. z Polski, Białorusi, Kuby, Serbii i Kirgistanu. Przez 4 lata pełniła funkcję rzeczniczki prasowej polskiej sekcji Amnesty International. Wiedzę z zakresu marketingu społecznego i politycznego zdobywała w Anglii i w Stanach Zjednoczonych jako Stypendystka Lecha Wałęsy, Rady Europy, gubernatora stanu Illinois oraz Departamentu Stanu USA.


wolfmeyerDr. David Wolfmeyer, LL.M., N³ Doradztwo w sprawach zrównoważonego rozwoju

Prawnik ze złożonym II egzaminem państwowym oraz z doktoratem. Obecnie doradza przemysłowej i międzynarodowej grupie przedsiębiorstw z Zagłębia Ruhry we wprowadzeniu i wdrożeniu Systemu Tax Compliance Management. Kolejne doświadczenie zdobywał w wewnętrznej kontroli międzynarodowej firmy handlowej oraz pełniąc funkcję compliance w niemieckiej grupie przemysłowej.

Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie w Konstancji, Berlinie (HU) i Krakowie (LL.M.). Tytuł doktora zdobył w Viadrina Compliance Center pisząc na temat Corporate Social Responsibility oraz Social Compliance. Dodatkowo jest wykładowcą w ramach Szkoły Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie w Szeged.


falkMichael Falk, Kupiec dyplomowany, M.A. Compliance & Risk Management

Dyrektor compliance i zarządzania ryzykiem w Cyde Bergemann Power Group Inc.

Po studiach ekonomii i nauk o organizacji w Hamburgu, Michael Falk pracował dla różnych międzynarodowych koncernów. Od 2009 roku jest odpowiedzialny za dział compliance i zarządzania ryzykiem w globalnie działającej organizacji Clyde Bergemann Moc Group Inc. Michael Falk posiada naukowe know-how i praktyczne doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów compliance i ich dalszego rozwoju. W pracy magisterskiej, w ramach uzupełniających studiów magisterskich, opracował czynniki sukcesu wdrożenia systemu antykorupcyjnego w Chinach. Głównymi obszarami jego badań było ustalenie metod zarządzania, jak i również aspektów kulturowych w Chinach.

Jest także aktywny jako rzecznik grupy regionalnej organizacji zawodowej Compliance Manager (BCM w Nadrenii Północnej-Westfalii. Michael Falk prowadzi również regularnie wykłady na temat „Compliance w klasie średniej“ w czasie regionalnych i krajowych wydarzeń.


Clifford Chance - Marcin Cieminski

Dr Marcin Ciemiński

Marcin Ciemiński jest adwokatem i doktorem nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje zespołem prawa karnego gospodarczego w warszawskim biurze Clifford Chance. Specjalizuje się w postępowaniach karnych i wewnętrznych dochodzeniach, w szczególności w sprawach dotyczących korupcji, oszustw i kwestii regulacyjnych, w tym w zakresie FCPA i UK Bribery Act. Wielokrotnie doradzał na rzecz spółek z różnych sektorów gospodarki w sprawach regulacyjnych i compliance. Międzynarodowe rankingi rynku prawniczego (Chambers, Legal 500) rekomendują go w zakresie postępowań spornych oraz w dziedzinie prawa karnego gospodarczego.


srokaDr Robert Sroka jest menedżerem w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY. Od dziewięciu lat zawodowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z problematyką etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Wdraża systemy etyczne oparte na uznanych międzynarodowych normach i standardach – SocialAccountability 8000, BSCI, SMETA. Wspiera też polskie firmy w spełnieniu wymagań etycznych stawianych przez globalnych kontrahentów, między innymi w systemie zarządzania łańcuchem dostaw EcoVadis. Robert specjalizuje się w analizowaniu ryzyk pozafinansowych spółek na potrzeby podmiotów finansowych.

Od września 2016 roku jest członkiem Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministerstwie Rozwoju.

W latach 2010 – 2014 był członkiem rządowego Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, ciała opiniodawczo-doradczego Prezesa Rady Ministrów. Przewodniczył Grupie roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji. Autor oraz redaktor licznych publikacji książkowych i raportów dotyczących etyki biznesu oraz raportowania danych pozafinansowych m.in. „Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania”, „Etyka w HR”, „Raportowanie danych pozafinansowych. Przewodnik dla spółek”, „Odpowiedzialne inwestycje kapitałowe”.


 

clSławomir Chmielewski, MBA,  Dyrektor Biura Zarządzania Zgodnością Orange Polska S.A.

W Orange Polska obecnie jako Dyrektor Biura Zarządzania Zgodnością i Compliance Officer, wcześniej odpowiedzialny za sprawy prawne i regulacyjne. Był również związany jako manager z innymi spółkami z obszaru ICT i z sektorem publicznym, pełniąc funkcje w Ministerstwie Łączności oraz Urzędzie Regulacji Telekomunikacji (obecne UKE). W latach 2002-2008 Wiceprzewodniczący Zarządu, Członek Zarządu Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. W latach 2009-2013 Wiceprzewodniczący Komitetu e-Gospodarki w Krajowej Izbie Gospodarczej. Od 2014 członek Rady Nadzorczej TP TELTECH Sp. z o.o., a także członek Komitetu ds. Compliance Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Laureat nagrody Compliance przyznawanej przez Stowarzyszenie Compliance Polska za wspieranie działania oraz rozwój Compliance w Polsce (2014). Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Studiów Podyplomowych w zakresie Integracji Europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz międzynarodowego programu Executive MBA, walidowanego przez Rotterdam School of Management Erasmus University w Rotterdamie. Absolwent kursu certyfikującego Approved Compliance Officer w CIC Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego.


jaraZbigniew Jara, radca prawny, Rechtsanwalt, Partner Zarządzający

Kieruje zespołami Fuzji i Przejęć oraz Prawa Spółek w kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS. Od wielu lat jest uznanym ekspertem w zakresie prawa spółek, fuzji i przejęć, prawa handlowego, Joint Venture, prawa kartelowego, a także w zakresie rozwoju i finansowania projektów. W ramach praktyki Fuzji i Przejęć doradza polskim i międzynarodowym koncernom w kompleksowych transakcjach, w tym transgranicznych (M&A), oraz porozumieniach o współpracy (Joint Ventures), m.in. niemieckiemu właścicielowi przy restrukturyzacji, a kolejno sprzedaży ponad 210 dyskontów oraz niemieckiemu koncernowi przy budowie fabryki fundamentów do morskich elektrowni wiatrowych w zakresie struktury (SPV) i warunków współpracy z polskimi partnerami, a następnie przy sprzedaży jego udziałów w owym Joint Venture. Prowadził także szereg restrukturyzacji korporacyjnych przedsiębiorstw w różnych sektorach gospodarki.

Przez wiele lat, jako niemiecki adwokat (Rechtsanwalt) zdobywał doświadczenie w Niemczech na rzecz kancelarii Gurland & Lambsdorff oraz Gleiss Lutz. Współzałożyciel i Partner Zarządzający warszawskiego biura Gleiss Lutz w latach 1999-2005. Od 2005 roku Założyciel i Partner Zarządzający kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS w Warszawie.

Autor polsko- i niemieckojęzycznych licznych publikacji z zakresu prawa spółek, prawa handlowego oraz prawa kartelowego, m.in. na temat: Joint Venture, wykonywania prawa głosu z udziałów/akcji, zaskarżania uchwał zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy, reprezentowania spółki kapitałowej w umowach z członkami zarządu, obowiązku informacji i zachowania poufności w trakcie due diligence, wykupów menedżerskich (MBO) w spółkach akcyjnych oraz transgranicznych fuzji spółek. Redaktor i autor Komentarza do Kodeksu Spółek Handlowych wydawnictwa C.H. Beck (2014) oraz Beck-online.


Foto-Noor NaqschbandiNoor Naqschbandi, jest dyrektorem inicjatywy sojuszu Multi-Stakeholder na rzecz integralności, który jest aktywny w Brazylii, Ghanie, Indiach, Indonezji i w jej poszczególnych regionach. Pan Naqschbandi jest również od roku 2012 odpowiedzialny za tematykę antykorupcji i compliance w niemieckiej sieci Global Compact (DGCN).

Po studiach politologicznych/Public Policy na uniwersytecie w Erfurcie oraz w Hertie School of Governance w Berlinie, rozpoczął w 2009 roku swoją karierę w Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.


Aktiv_58795_1Prof. dr hab. Claus Köhler

Claus Köhler specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek handlowych, fuzjach, restrukturyzacjach, Joint Venture oraz w sądownictwie polubownym. Przedmiotem jego działalności są przy tym głównie sprawy transgraniczne, w szczególności w obszarze prawa amerykańskiego, polskiegi i angielskiego. Podczas swojej działalności dla międzynarodowego amerykańskiego przedsiębiorstwa zdobył doświadczenie w materii ochrony znaków towarowych i prawa konkurencji. Claus Köhler jest Prezesem Stałego Sądu Polubownego Niemiecko-Rumuńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Bukareszcie, jak również Wiceprezesem Stałego Sądu Polubownego Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie.

Claus Köhler jest partnerem-założycielem Kancelarii Meister Rechtsanwälte. Przed rozpoczęciem działalności w tej kancelarii przez 15 lat był partneremw międzynarodowej kancelarii adwokackiej w Monachium. Założył, a także kierował jako odpowiedzialny partner zagranicznymi biurami w Londynie i w Warszawie. Przed rozpoczęciem czteroletniej działalności w międzynarodowym amerykańskim przedsiębiorstwie pracował dwa lata w Monachium jako adwokat. Studiował prawo na Uniwersytecie w Monachium (obronił tam doktorat w 1990 r.), ukończył również Uniwersytet Genewski oraz Uniwersytet Georgetown (LL.M.,1989). Ponadto od 2001 r. jest profesorem w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Claus Köhler został dopuszczony do wykonywania zawodu adwokata w Nowym Jorku i przy Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych oraz jako adwokat specjalizujący się w prawie handlowym i w prawie spółek handlowych w Niemczech.


sczcepanski-150x150Marcin Szczepański, Regional Compliance Officer, Siemens sp. z o. o.

Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej. W roku 2006 uzyskał uprawnienia ACCA (od 2011 FCCA). W koncernie Siemens od 2000 roku, początkowo na różnych pozycjach w obszarze finansów (m.in. Dyrektor Działu Treasury), w latach 2007-2009 uczestnik programu Global Commercial Excellence w centrali Siemensa w Monachium, a w latach 2009-2012 Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu. Na obecnym stanowisku od 1.09.2012.


Partyka-Opiela Anna_Dr Anna Partyka-Opiela, Senior Associate w Zespole Life Sciences kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Świadczy bieżące doradztwo z zakresu compliance, prawa farmaceutycznego oraz ochrony zdrowia. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw farmaceutycznych, transparentnością procesów wewnętrznych i zewnętrznych, reklamą, korupcją, corporate governance, komunikacją oraz przebudową i optymalizacją systemów i przedsiębiorstw. W ostatnim czasie prowadziła wiele projektów z zakresu compliance oraz restrukturyzacji w branży farmaceutycznej. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu pharma & compliance. Jest także autorką licznych publikacji.


hamannDr. Christian Hamann specjalizuje się w prawie gospodarczo-administracyjnym. Szczególnie zajmuje się od ponad 15 lat prawem ochrony danych i doradza krajowym i międzynarodowym klientom w zakresie wszelkich aspektów postępowania z danymi osobowymi.

Studiował na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. W 1999 roku przyjęty jako prawnik i tego czasu pracuje w berlińskim oddziale Gleiss Lutz. Christian Hamann jest członkiem Towarzystwa Prawa Ochrony Środowiska (GfU) oraz Stowarzyszenia Ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych (GDD).


Foto EHM 4-2011DSC_0310 (2)Prof. Dr. Ulrich Tödtmann jest prawnikiem w Bonn oraz honorowym profesorem na Uniwersytecie w Mannheim.

Po studiach i promocji doktorskiej w Kolonii i Heidelbergu był przez dwa lata asystentem zarządu i kierownikiem audytu wewnętrznego w Niemieckim Centrum Badań Nowotworów w Heidelbergu. Od 1994 roku przez okres czterech lat był partnerem w kancelarii Barth, Sürmann & Tödtmann w Mannheim. Od 1998 do 2005 roku obejmował stanowisko głównego syndyka w MVV Energie AG w Mannheim, której towarzyszył przy debiucie na giełdzie papierów wartościowych w 1999 roku i dla której utworzył system compliance.

Od 2006 do 2008 roku pracował jako dyrektor zarządzający i prezes MVV Konzernholding i dyrektor MVV Verkehr AG oraz MVV OEG AG zanim dołączył w 2009 roku do zarządu FORIS AG w Bonn. Od 2011 roku pracuje w kancelarii prawniczej Eimer Heuschmid Mehle w Bonn, w której doradza firmom w zakresie prawa spółek, prawa pracy i spraw z zakresu prawa energetycznego oraz kwestii compliance.

Poza tym, wykłada od 1999 roku na Uniwersytecie w Mannheim w zakresie kształtowania umów, prawa spółek oraz prawa pracy. Jest długoletnim członkiem Komisji Prawnej Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (DIHK), kieruje Komisją Prawną i Podatkową Izby Przemysłowo-Handlowej w Bonn/Rhein-Sieg i Komisją Polityki Prawnej Niemieckiego Instytutu Compliance (DICO) oraz jest członkiem rad nadzorczych wielu przedsiębiorsw.


wagnerDr. Dominik Wagner, LL.M., Adwokat i Salary-Partner, Tigges Rechtsanwälte w Düsseldorfie

Jako adwokat z wieloletnim doświadczeniem zawodowym odpowiedzialny za obszary: polsko-niemiecki obrót prawny i handlowy, międzynarodowe prawo gospodarcze, prawo spółek i nieruchomości oraz compliance w sektorze MŚP. Specjalizacje adwokackie w prawie handlowym i spółek handlowych oraz w międzynarodowym prawie gospodarczym. Approved Compliance Officer.

Doktorat z zagadnień związanych z polskim prawem fundacyjnym pod kierunkiem  Prof. Dr. Karlheinz Muscheler, uznany przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii (2011). Studia LL.M. z zakresu polskiego prawa gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2009). Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie w Bochum (2002 – 2007), jak również  stypendysta Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) w Szkole Prawa Polskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2005).

Sponsorzy
Sponsorzy
Partnerzy
Partnerzy
Organizatorzy
Organizatorzy
Współpraca
Współpraca