Idea

Czym jest Forum i jakie stawia sobie cele?

Forum tworzy swoistą platformę dla polskich i niemieckich prawników, przedstawicieli świata biznesu, małych i dużych przedsiębiorstw, średnich i wielkich koncernów; reprezentowani są także przedstawiciele świata nauki; na Forum przybywają w końcu reprezentanci organów i instytucji państwowych i międzynarodowych.

Tworzymy synergię wszystkich tych frontów, prowadząc wspólne dyskusje, wymianę zdań i opinii.

Wypracowujemy nowoczesne standardy, wysłuchawszy potrzeb biznesu i praktyków, proponujemy rozwiązania przemyślane przez naukowców, które wcielić mogą w życie instytucje państwowe.

Główne zadanie Forum obejmuje stworzenie wspólnej platformy komunikacyjnej, mającej na celu wymianę informacji i doświadczeń dotyczących aktualnych tematów z dziedziny szeroko rozumianego prawa gospodarczego w kontekście europejskim. Wspieranie zrozumienia prawa kraju sąsiedzkiego nie tylko wpływa konstruktywnie na stosunki gospodarcze, lecz równocześnie może modyfikować plany ustawodawcze w taki sposób, aby móc efektywnie przekształcać odpowiednie przepisy prawne dotyczące obrotu gospodarczego, w optymalny sposób uzwględniając potrzeby przedsiębiorców.

Wzajemne uznanie i akceptacja powinny stać się podstawą dla prawnej integracji dwóch krajów sąsiedzkich w Unii Europejskiej.

Sponsorzy
Sponsorzy
Partnerzy
Partnerzy
Organizatorzy
Organizatorzy
Współpraca
Współpraca