Koncepcja

1. Polsko-Niemieckie Forum Prawa Gospodarczego

4.11.2010, Pałac Tyszkiewiczów-Potockich

Aktualne trendy w polskim i niemieckim prawie przedsiębiorstw: Od odpowiedzialności osobistej po Compliance –

W dniu 4 listopada 2010 roku w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów Potockich w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Katedrę Polskiego Prawa Publicznego Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo Handlową oraz Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Prawników konferencja poświęcona aktualnym trendom w polskim i niemieckim prawie przedsiębiorstw. Celem konferencji było zapewnienie wymiany informacji i doświadczeń między środowiskiem akademickim a praktykami oraz porównanie kierunków rozwoju prawa przedsiębiorstw w aspekcie krajowym i europejskim. Udział w konferencji wzięło ok. 120 osób, w tym liczni pracownicy naukowi, studenci, doktoranci, osoby zajmujące się zawodowo problematyką prawa przedsiębiorców.

Uroczyste otwarcie konferencji dokonane zostało przez przedstawicieli Organizatorów: dra Jana Schürmanna z Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników, prof. dr hab. Tomasza Giaro, prodziekana ds. współpracy z zagranicą i kadry naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. dra Bartosza Makowicza, kierownika Katedry Polskiego Prawa Publicznego Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Słowo wstępne wygłosił także gość honorowy konfernecji, minister sprawiedliwości, Pan Krzysztof Kwiatkowski. Pan Minister podczas swojego wystąpienia omówił kierunki prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w materii prawa przedsiębiorców, m.in. prawa spółek, nowelizacji Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz likwidacji odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych i przekazania tych spraw do trybu zwykłego. W ocenie ministra Kwiatkowskiego współpraca polsko-niemiecka na płaszczyźnie prawnej układa się nad wyraz dobrze, o czym świadczą częste spotkania na poziomie ministrów i ekspertów, a także duża sprawność przy rozpoznawaniu wniosków o pomoc prawną w sprawach cywilnych kierowanych z Niemiec do strony polskiej.

Przemówienie ministra sprawiedliwości, Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego. Minister Kwiatkowski podkreślił, że priorytetem rządu jest realizowanie postulatów środowisk gospodarczych, mających na celu likwidowanie barier w stosunku do przedsiębiorców i sprzyjanie tym samym rozwojowi gospodarki.

 

 

Sponsorzy
Sponsorzy
Partnerzy
Partnerzy
Organizatorzy
Organizatorzy
Współpraca
Współpraca