8. Forum Agenda

VIII. Polsko-Niemieckie Forum Compliance

28 września 2017 r.

Jako Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki, zapoczątkowane w 2010 r. spotkanie polskich i niemieckich ekspertów compliance, na stałe wpisało się do kalendarza najważniejszych wydarzeń dotyczących zagadnień prawnych i gospodarczych w relacjach Polski z innymi krajami europejskimi. Każda edycja Forum poświęcona jest innym, najbardziej aktualnym zagadnieniom na styku prawa i gospodarki, gromadząc rokrocznie ok. 200 uczestników z kraju i zagranicy. Ze względu na poruszaną tematykę, która od początku ogniskowała się wokół zagadnień compliance, spotkanie od 2017 r. odbywa się pod nazwą Polsko-Niemieckiego Forum Compliance. Ideą przewodnią Forum, która przyświecała mu od samego początku, jest stworzenie wspólnej płaszczyzny interdyscyplinarnych rozmów dla przedstawicieli świata nauki, gospodarki oraz organizacji państwowych. Forum tworzy synergię wszystkich tych frontów, umożliwiając wspólne dyskusje, wymianę zdań i opinii.

Merytoryczne założenia VIII. Forum

Tegoroczne VIII. Forum ogniskować będzie się wokół następujących grup zagadnień:

| Co w trawie piszczy, czyli aktualne trendy compliance w kraju i na świecie

Obserwowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój systemów zarządzania zgodnością (Compliance Management Systems, CMS) przyjmuje zróżnicowaną postać w poszczególnych krajach. Zgłaszane są inicjatywy prawodawcze, wprowadzane tzw. miękkie mechanizmy mające zachęcać i motywować do implementacji CMS (jak przykładowo aktualizowane są kodeksy ładu korporacyjnego dla spółek publicznych pod kątem realizacji w tych spółkach funkcji compliance), krajowe agencje normalizacyjne podejmują działania w zakresie zapewniania możliwości certyfikacji systemów zarządzania zgodnością czy ryzykiem korupcji. W ramach pierwszego panelu Forum dojdzie do zaprezentowania najnowszych trendów rozwojowych compliance w wybranych krajach Europy. Omawiane będą m.in. inicjatywy prawodawcze oraz zagadnienia certyfikacji CMS oraz systemów przeciwdziałania korupcji.

| Prawo + IT = compliance? Bezpieczeństwo danych i zarządzanie procesem compliance, czyli jak efektywnie wykorzystywać narzędzia IT w działaniach compliance

W drugim panelu Forum poruszane będą aktualne wyzwania compliance związane z wykorzystywaniem narzędzi IT w trzech obszarach. Po pierwsze, bezpieczeństwa danych: systemów i rozwiązań IT mających chronić zasoby, a w razie kryzysu umożliwić ich odzyskanie. Po drugie, efektywnego zarządzania ryzykami compliance z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi informatycznych wspierających pracę działu compliance. Narzędzia te usprawniają pracę oficera compliance oraz przyczyniają się do zwiększenia efektywności działań compliance w organizacji. Po trzecie, dostosowania organizacji do wymogów wprowadzanych przez RODO, w którym to obszarze szczególnie widoczne są coraz silniejsze powiązania prawa z kwestiami IT: oficer compliance musi już nie tylko posiadać wiedzę prawniczą, ale także odpowiednie zrozumienie dla zagadnień IT.

| Idziemy za dobrym przykładem – czego możemy nauczyć się od branży regulowanej w kontekście postulowanej w Polsce ustawowej ochrony sygnalistów

Zarówno polskie jak i niemieckie ustawodawstwo przewiduje obowiązek istnienia w instytucjach finansowych kanałów informowania o nieprawidłowościach (whistleblowing), przy czym stosowane rozwiązania są odmienne: w Polsce zgłaszanie następuje w ramach instytucji finansowej, w Niemczech – do organu nadzorczego. Ponadto w Polsce dostępna jest od niedawna możliwość zgłaszania praktyk naruszających konkurencję bezpośrednio do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W ostatnim panelu Forum omawiane będą różne rozwiązania odnośnie możliwości zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów. Dyskusja mieć będzie związek z postulowanym w Polsce objęciem sygnalistów ochroną prawną.

Udział w Forum jest bezpłatny.

! ZAPRASZAMY !

VIII. Forum organizowane jest przez Viadrina Compliance Center, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Katedrę Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Compliance Sp. z o. o.

Sponsorzy
Sponsorzy
Partnerzy
Partnerzy
Organizatorzy
Organizatorzy
Współpraca
Współpraca