Program

VI. Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki
Compliance: back to the roots
5 listopada 2015 r., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

08:30 – 09:00 Rejestracja / Get-Together
09:00 – 09:30 Otwarcie i powitanie
Paweł Tamborski | Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (zaproszenie wysłane)
Rolf Nikel | Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce 
Thomas Urbanczyk, LL.M. | Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
Dr. Jan Schürmann | Członek Zarządu Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników
Prof. Dr. Bartosz Makowicz | Viadrina Compliance Center, Uniwersytet Viadrina
09:30 – 09:50 Wykład wprowadzający
Dr. Alexander Erdland, Prezydent Zrzeszenia Niemieckich Ubezpieczycieli
09:50 – 11:20 Panel 1: Compliance w branży ubezpieczeniowej
Zasady ładu korporacyjnego UKNF – na przykładzie PZU
Marcin Góral, Dyrektor Biura Compliance, PZU S.A.
Wpływ implementowania dyrektywy Wypłacalność II na pozycję spółek ubezpieczeniowych
Hubert Grochowski, Główny Specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem, Compliance Officer, Gothaer TU S.A.
Zmiany pro-konsumenckie w nowej ustawie ubezpieczeniowej a obowiązki compliance
dr Marcin Ciemiński, Marcin Bartnicki, Clifford Chance
Dr. Alexander Erdland, Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.
Moderacja | dr Wojciech Nagel, Compliance Officer, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
11:20 – 11:50 Przerwa
11:50 – 12:10 Wykład honorowy
Perspektywy rozwoju compliance
Dr. Rainer Markfort, Dentos / Deutsches Institut für Compliance
12:10 – 13:40 Panel 2: Compliance w instytucjach kredytowych
Funkcja compliance w organizacji – czynniki sukcesu
Elżbieta Rucińska, Dyrektor ds. Compliance, Deutsche Bank Polska S.A.
Compliance jako element systemu kontroli wewnętrznej w instytucjach kredytowych
Hartmut Renz, Kaye Schole, Frankfurt nad Menem
Instytucje finansowe miedzy samoregulacją a nadzorem
Maciej Kurzajewski, Komisja Nadzoru Finansowego
Compliance w bankach: między samoregulacją a ochroną przed niebezpieczeństwami
Dr. Günter Birnbaum, Federalny Urząd Nadzoru nad Świadczeniem Usług Finansowych (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin)
Moderacja | Jakub Kraszkiewicz, E&Y 
13:40 – 14:50 Lunch
14:50 – 15:10 Wykład honorowy
Czy na pewno „ochrona” konsumenta?
Prof. dr hab. Ewa Łętowska
15:10 – 16:40 Panel 3: Aktualne wyzwania dla Compliance Management Systeme
Odpowiedzialność członków zarządu sp. z o.o. za naruszenie grupowych zasad compliance a zakres ochrony w ubezpieczeniu D&O
dr Joanna Schubel, Monika Malinowska-Hyla, Domański, Zakrzewski, Palinka
Automatyzacja marketingu, działania SEO i SEM efektywne i konieczne, ale czy zawsze zgodne z prawem?
Witold Chomiczewski, LL.M., Lubasz i Wspólnicy
Cybercrime – Aktualnościpraktyki adwokackiej
Dr. Dominik Wagner, LL.M., Tigges Rechtsanwälte
Aktualne zagadnienia ubezpieczeń D&O w prawie niemieckim
Prof. Dr. Oliver Knöfel, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
Dialog compliance
Paweł Sylwestrzak, Legal Counsel, Robert Bosch Sp. z o. o.
Moderacja | Marcin Gomoła, Chief Complianca Officer, T-Mobile Polska
16:40 – 16:45 Podsumowanie i zakończenie: Prof. Dr. Bartosz Makowicz
 następnie Aperitif
20:00 – 22:00 Dinner
Sponsorzy
Sponsorzy
Partnerzy
Partnerzy
Organizatorzy
Organizatorzy
Współpraca
Współpraca