Program

Sejm RP | Europejski Uniwersytet Viadrina
Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Prawników | Fundacja CP

„Kwoty płci na stanowiskach kierowniczych“

Poniedziałek, 15 kwietnia 2013 r., Warszawa

Miejsce: Sejm RP

09:00 – 09:20

Powitanie i otwarcie konferencji

 • Agnieszka Pomaska, Przewodnicząca Komisji Sejmowej ds. Unii Europejskiej
 • Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania
 • Ewa Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
 • Joachim Bleicker, Minister Pełnomocny w Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie
 • Dr Jan Schürmann, Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Prawników
 • Dr Gunter Pleuger, Prezydent Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (odczyt mowy)
09:20 – 10:00

Wykłady wprowadzające:

 • prof. dr Bartosz Makowicz, Uniwersytet Viadrina
 • prof. dr hab. Małgorzata Fuszara, Uniwersytet Warszawski
10:00 – 11:20

Panel 1: Prawne aspekty kwot płci

 • Polskie prawo spółek: prof. dr hab. Michał Romanowski, Uniwersytet Warszawski
 • Niemieckie prawo spółek: adw. dr Barbara Mayer, Friedrich Graf von Westphalen & Partner / Grupa robocza adwokatek w Niemieckim Stowarzyszeniu Prawników, Fryburg
 • Polskie prawo konstytucyjne: prof. dr hab. Ewa Łętowska,Uniwersytet Warszawski
 • Niemieckie prawo konstytucyjne: prof. dr Frauke Brosius-Gersdorf, LL.M., Uniwersytet Leibnitza Hannover
11:20 – 11:30

Dyskusja

Moderacja – Agnieszka Pomaska, Przewodnicząca Komisji Sejmowej ds. Unii Europejskiej
11:30 – 11:50

Przerwa

11:50 – 13:10

Panel 2: Projekt Dyrektywy COM 614

 • dr Michał Gondek, Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej, Bruksela
 • dr Przemysław Sobolewski, Biuro Analiz Sejmowych
 • dr Christian Eichholz, Federalne Ministerstwo Sprawiedliwosci, Dział III A 2: Prawo Spółek, Konstytucja Przedsiębiorstwa, Corporate Governance
13:10 – 13:20

Dyskusja

Moderacja – dr hab. Robert Grzeszczak, Uniwersytet Warszawski
13:20 – 14:00

Lunch

14:00 – 15:20

Panel 3: Doświadczenia z innych państw

 • Norwegia: prof. Mari Teigen, Instytut Badan Społecznych, Uniwersytet Oslo
 • Francja: prof. Valérie Tandeau de Marsac, EDHEC Business School, Paryż
 • Królestwo Wielkiej Brytanii: prof. Jude Browne, University of Cambridge Centre for Gender Studies
15:20 – 15:40

Dyskusja

Moderacja – dr Jan Schürmann, Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Prawników
15:40

Słowo na zakończenie

Sponsorzy
Sponsorzy
Partnerzy
Partnerzy
Organizatorzy
Organizatorzy
Współpraca
Współpraca