10. Forum – Prelegenci

Aleksander Awdziejczyk

Dyrektor Wykonawczy ds. Bezpieczeństwa i Zgodności, Pełnomocnik ds Zgodności oraz Pełnomocnik ds Ochrony Informacji Niejawnych w TAURON Polska Energia S.A. Absolwent studiów na kierunkach: inżynierskim, zarządzaniu, prawniczym oraz MBA in Corporate Management, a także wielu kursów specjalistycznych, w tym m.in. Approved Compliance Officer. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie jako funkcjonariusz Policji i służb specjalnych – Centralnego Biura Antykorupcyjnego; w zakresie ujawniania i zwalczania przestępczości kryminalnej, gospodarczej oraz korupcyjnej. Pełnił funkcje kierownicze zarówno w Policji, jaki i w CBA. Od roku 2016 związany z Grupą TAURON – jednym z kluczowych podmiotów w branży energetycznej i ważnym ogniwie w systemie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Grupę TAURON tworzą 34 powiązane kapitałowo Spółki, działające w branżach: wydobywczej, wytwórczej, dystrybucyjnej oraz sprzedażowej. Obszar jej działania obejmuje niemal 1/5 powierzchni Polski, posiada 38% udziału w rynku dystrybucyjnym kraju, co przekłada się na ponad 5,5 miliona klientów. Jako Dyrektor Wykonawczy ds. Bezpieczeństwa i Zgodności, pełniący jednocześnie funkcję  Pełnomocnika ds Zgodności w TAURON Polska Energia S.A. jest odpowiedzialny za tworzenie struktur oraz systemową realizację funkcji zgodności w całej Grupie Kapitałowej TAURON. Kierowany przez niego Zespół został wyróżniony w roku 2019 przez Polskie Compliance Awards 2019 nagrodą w kategorii Pomysł Compliance Roku za Kampanię Antykorupcyjną Grupy TAURON.

Andrzej Bajor

Chief Compliance and Legal Officer, Boehringer Ingelheim. W latach 1996-2001 odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie, następnie studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim, studia podyplomowe w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz CEMBA w Szkole Głównej Handlowej. Od 2002 do 2003 r. był prawnikiem w Dziale Rejestru Przedsiębiorców Głównego Urzędu Statystycznego. W latach 2003-2006 główny specjalista w Departamencie Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia. Następnie (2006-2007) prawnik w Związku Pracodawców Innowacyjnych firm Farmaceutycznych INFARMA. Od 2007 r. związany z Boehringer Ingelheim gdzie zajmował stanowiska w działach Corporate Affairs i Sprzedaży, obecnie w Dziale Compliance and Legal. Członek Sądu Dyscyplinarnego przy ZP INFARMA, członek Komisji Compliance i Legal Tech przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, członek Zarządu IG Farmacja Polska.

Piotr Chmiel (CFE, CISA, CIA) 

Compliance Officer w T-Mobile Polska S.A., od 2009 związany z firmą i zagadnieniami compliance. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, na wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej. Certified Compliance Manager International (Frankfurt School of Finance and Management). Jest jedną z pierwszych osób, które zbudowały Compliance Management System w T-Mobile Polska S.A. Poprzednio pracował jako audytor w firmie PricewaterhouseCoopers, zajmując się analizą i projektowaniem mechanizmów kontrolnych w procesach biznesowych i procesach IT.

Dr Marcin Ciemińskidr Marcin Ciemiński

Partner, Clifford Chance Kieruje Zespołem Prawa Karnego Gospodarczego w warszawskim biurze Clifford Chance. Specjalizuje się w postępowaniach karnych i wewnętrznych dochodzeniach, w szczególności w sprawach dotyczących korupcji, oszustw i kwestii regulacyjnych, w tym w zakresie FCPA i UK Bribery Act. Wielokrotnie doradzał na rzecz spółek z różnych sektorów gospodarki w sprawach regulacyjnych, compliance oraz z zakresu odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Posiada także doświadczenie we współpracy z polskimi organami ścigania. Regularnie prowadzi szkolenia dla oficerów compliance. Międzynarodowe rankingi rynku prawniczego (Chambers, Legal 500) rekomendują go w zakresie postępowań spornych oraz w dziedzinie prawa karnego gospodarczego.

Florian Donath

Adwokat Florian Donath pracuje od 2016 roku w obszarze prewencji, obrony i wykrywania w centrali kancelarii Rödl & Partner w Norymberdze. Pan Donath ukończył studia prawnicze na renomowanym prawniczo Uniwersytecie Bayreuth i już w trakcie studiów szczególny nacisk kładł na prawo karne gospodarcze oraz karne podatkowe. Zakres usług pana Donatha obejmuje doradztwo przedsiębiorstwom i osobom prywatnym odnośnie zapobiegania ryzykom karnym i karno-podatkowym (compliance). Oprócz tego adwokat Donath zajmuje się obroną zarówno przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych w urzędowych, karnych, a także wykroczeniowych postępowaniach przygotowawczych. Pan Donath specjalizuje się zarówno w doradztwie prewencyjnym, jak i represyjnym we wszystkich zagadnieniach, w szczególności w obszarze możliwej konfiskaty składników majątkowych, a także w prewencyjnym dostosowaniu wewnętrznej struktury spółek ze względu na różne, w tym wewnątrzkoncernowe wymogi. Adwokat Donath, oprócz swojego wykształcenia prawniczego, posiada również wykształcenie jako „mediator ekonomiczny”.

Dr. Kyrill Farbmann, LL.M.

Dr. Kyrill Farbmann, LL.M. pełni funkcję European Compliance Director w McDonald’s. Kyrill ma swoją siedzibę w Brukseli i często podróżuje po Europie, Afryce Północnej i WNP. Przed jego teraźniejszą działalnością, pełnił funkcję Compliance and Ethics Manager for International Paper. Pracował również w międzynarodowych kancelariach Jones Day i Latham and Watkins w obszarze Corporate Compliance, FCPA, ochrony danych i prawie kartelowym. Ma bogate doświadczenie w dziedzinach audytów compliance oraz dochodzeniach wewnętrznych. Kyrill wykłada i publikuje w zakresie compliance w przedsiębiorstwach oraz regularnie wygłasza prelekcje na konferencjach poświęconych tematyce programów compliance.

Prof_Peter_Fissenewert__1_-150x150Prof. Dr. Peter Fissenewert

Partner w Kancelarii Buse Heberer Fromm. Jest ekspertem oraz jednym z wiodących doradców, autorów i uznanym prelegentem w dziedzinie prawa spółek, restrukturyzacji i  prawa upadłościowego oraz compliance. Przed karierą w zawodzie prawnika, był CEO grupy SME a następnie rzecznikiem niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Doradza krajowym i zagranicznym przedsiębiorstwom oraz ich właścicielom i udziałowcom. Jest ekspertem MŚP i ma duże doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu systemów compliance. Jest także autorem i redaktorem kompleksowej rekomendacji dot. standardów compliance dla MŚP (“Compliance für den Mittelstand”) i międzynarodowych CMS z ISO 19600.

Alexander Ghazvinian, Chief Compliance Officer SICPA

Urodzony w Niemczech Alexander nosi tytuł magistra nauk ekonomicznych. Po działalności w KPMG, przeszedł w 2001 r. do Daimler AG, gdzie kierował zarządzaniem jakością i był asystentem dyrektora generalnego. W 2006 r. został pierwszym compliance manager w Daimler AG i członkiem światowego Compliance Leadership Teams. Po pracy w Terex Corp. został mianowany Chief Compliance Officerem przez A. P. Moeller-Maersk. W 2019 r. przeniósł się do szwajcarskiego oddziału światowego producenta bezpiecznych tuszów drukarskich SICPA oraz rozwiązań bezpiecznej identyfikacji, śledzenia i uwierzytelnień. Alexander jest doświadczony w koncepcji i implemantacji programów Ethic & Compliance, w szczególności Compliance przeciw korupcji, prawo konkurencji, kontrola handlu zagranicznego i ochrona danych. W swojej karierze wielokrotnie współpracował z organami nadzorczymi, np. z Departamentem Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, w ramach prowadzonych przez niego śledztw. Alexander stał się wierny twierdzeniu, że efektywny program Compliance może zostać zaimplementowany tylko wtedy, jeśli standardy compliance znalazły stałe miejsce w procesach zachodzących w przedsiębiorstwie, biznes przejmie odpowiedzialność, a organizacja dysponuje długotrwałym systemem etyki i wartości. Dlatego Chief Compliance Officers są kimś więcej niż Change Agent i wszystko inne.

gorgon-232x300Monika Gorgoń, LL.M.

Radca prawny, Dyrektor Działu Compliance i Ryzyka w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie  S.A. (GPW),  Przewodnicząca Komitetu ds. Compliance przy GPW oraz Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej GPW Benchmark S.A. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych LL.M. in International Commercial Law  na Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (EMBA) prowadzonych przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie i Apsley Business School of London. Posiada certyfikat Stowarzyszenia Compliance Polska oraz certyfikat  ACO (Approved Compliance Officer) i ACE (Approved Compliance Expert)  nadawany przez Instytut Compliance we współpracy z Viadrina Compliance Center (Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą). Doświadczenie jako radca prawny oraz compliance officer zdobywała w sektorze IT, telekomunikacyjnym oraz finansowym. Gościnie prowadzi wykłady z tematyki compliance na Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Góral_Marcin-200x300Marcin Góral

Kreator i CCO nowoczesnej funkcji compliance w Grupie PZU oraz systemu obowiązków informacyjnych spółki notowanej na GPW W Warszawie. Od 2013 r. Dyrektor Biura Compliance w PZU SA i PZU Życie SA, gdzie jest odpowiedzialny za systemową realizację funkcji zgodności w Grupie PZU. Równocześnie od momentu debiutu PZU SA na GPW – Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji obowiązków informacyjnych. Od 2015 roku Członek Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska oraz Stałego Komitetu Compliance na GPW w Warszawie. Laureat Compliance Awards 2019 w kategorii Oficer Compliance Roku oraz odbierający nagrodę w kategorii Pomysł Compliance Roku.

Prof. Dr. Stephan Grüninger, Chief Compliance Officer SICPA

Prof. Dr. Stephan Grüninger, urodzony w 1969 r., jest dyrektorem naukowym Institut für Corporate Governance (KICG) w Konstancji oraz profesorem ekonomii ogólnej w Wyższej Szkole HGWT w Konstancji. Ponadto kieruje on Center for Business Compliance & Integrity (CBCI) i jest dyrektorem Forum Compliance & Integrity (FCI) oraz Forum Compliance Mittelstand (FCM). Po zakończeniu edukacji jako urzędnik bankowy, ukończył studia nauk ekonomicznych w Wyższej Szkole w Konstancji oraz zrobił w 2001 roku doktorat na Uniwersytecie w Oldenburgu. W latach 2002-2009 pracował w doradztwie przedsiębiorstw i audycie, przede wszystkim w działach Compliance and Integrity Management lub Fraud Investigation, ostatnio jako partner w Ernst & Young. Jako profesor prowadzi badania nad tematami Corporate Compliance, Integrity Management, Anti-Fraud Management, Corporate Governance, zarządzania zaufaniem i ryzykiem oraz etyki biznesu i Corporate Social Responsibility (CSR).Ponadto od 2018 jest przewodniczącym zarządu w Deutsches Netzwerk Wirtschaftsethik – EBEN Deutschland e. V. (DNWE), a od 2019 r. członkiem w naukowej rady doradczej w Deutsches Institut für Compliance e.V. (DICO).

Harald HessHarald Hess, LL.M.

Harald Hess specjalizuje się w fuzjach i przejęciach, prawie spółek, prawie gospodarczym i prawie pracy. W tych obszarach prawnych doradza spółką notowanym na giełdzie, przedsiębiorstwom rodzinnym, przedsiębiorstwom prowadzonym przez wspólników i menedżerów w zakresie ich sprzedaży i organizacji joint venture. Zajmuje się również kwestiami w przedsiębiorstwach, które dotyczą kapitału, przemian i środków strukturalnych, w szczególności przy transakcjach i uzgodnieniach umownych o charakterze transgranicznym. Doradza swoim klientom w umowach operacyjnych, podejmowaniu decyzji i ich wdrażaniu oraz w zakresie tematyki compliance. Harald Hess posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania, przygotowania, realizacji i prowadzeniu procesu przy krajowych i międzynarodowych transakcjach przedsiębiorstw. Udziela porady w kwestiach prawa pracy i zgodności ze statutem przedsiębiorstwa przy przejęciu przedsiębiorstwa, zmianach w strukturach przedsiębiorstwa, badaniu wpływających na transakcję problemów prawnych w ramach prawa konkurencji, prawa autorskiego, prawa międzynarodowego gospodarczego oraz Post-Merger-Integration. Harald Hess jest wspólnikiem założycielskim Kancelarii Meister Rechtsanwälte (2010). Wcześniej pracował w Atlancie, Frankfurcie i Monachium, m.in. spędził 6 lat w dużej amerykańskiej kancelarii prawnej i zajmował się międzynarodowymi transakcjami w przedsiębiorstwach. Studiował prawo na Uniwersytecie w Bayreuth. Harald Hess zdobył tytuł Master of Laws (LL.M.) w zakresie przejęć przedsiębiorstw i struktur przedsiębiorczych (M&A). Jest członkiem M&A Alumni Deutschland e.V oraz Niemieckiego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej i Prawa Autorskiego (GRUR).

Moritz Homann, EQS

Moritz Homann jest odpowiedzialny za dział Corporate Compliance u dostawcy technologii EQS Group z siedzibą w Monachium. Zajmując tę pozycję doradza przedsiębiorstwom politologów oraz socjologów, przy wprowadzeniu i optymalizacji systemów whistleblowingu, jak również przy digitalizacji powszechnych procedur Compliance.
A

Dr. Bartosz Jagura, LL.M.

Współzałożyciel Instytut Compliance sp. z o. o., pracownik naukowy działającego na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center (VCC). Autor szkoleń i trener w zakresie zagadnień compliance, absolwent organizowanego przez Compliance Academy Münster kursu Approved Compliance Officer. Uczestniczy w projektach naukowych systemów zarządzania zgodnością. Doktor nauk prawnych w zakresie prawnoporównawczych zagadnień compliance w Polsce i w Niemczech. Studiował prawo w Uniwersytecie Łódzkim, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Freie Universität Berlin oraz Europa-Universität Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Autor licznych publikacji z zakresu compliance, mówca na konferencjach, redaktor naczelny czasopisma „Compliance”.

Dr. Georg Jaster

Dr. Georg Jaster jest starszym wspólnikiem (senior partner) spółki TIGGES Rechtsanwälte i dysponuje prawem do wykonywania zawodu adwokata zarówno w Polsce jak i w Niemczech (Rechtsanwalt). Dr. Georg Jaster studiował prawo we Frankfurcie nad Menem, gdzie był również pracownikiem naukowym. Po pobytach naukowych w Polsce na początku lat 90. napisał w 1993 roku rozprawę doktorską nt. polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Od 1995 praktykuje jako adwokat w Niemczech i pracuje w spółce TIGGERS Rechtsanwälte. W roku 2004 uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata również w Polsce. W latach 2013-2016 kierował  projektem madagaskarskiej spółki cywilnej w Antananarivo na Madagaskarze zajmującym się prawem ochrony środowiska.

Joanna Jurasz

radca prawny, absolwentka prawa oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kieruje kancelarią prawną w poznańskim biurze Rödl & Partner a także grupą Compliance w Rödl & Partner w Polsce. Specjalizuje się w tematyce restrukturyzacji grup kapitałowych, fuzji i przejęć, nabywania i zbywania przedsiębiorstw. Od lat wspiera przedsiębiorców w działalności gospodarczej w Polsce doradzając w procesach inwestycyjnych a także w sprawach korporacyjnych, w zakresie prawa umów i prawa handlowego, przeprowadza projekty Legal Due Dilligence.  W swojej bieżącej działalności doradza przedsiębiorcom, jak przygotować i skutecznie wdrożyć system zarządzania zgodnością w ich organizacjach, przeprowadza audyty i szkolenia w zakresie compliance. Certyfikowany AML Officer, współautorka książki „Nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Praktyczne ujęcie prawne, bilansowe oraz podatkowe”. Z Rödl & Partner związana od 2005 roku. Od 2007 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Marcin Klimczak

Partner PwC, Lider Zespołu usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć. Marcin Klimczak jest Partnerem w firmie doradczej PwC, na co dzień prowadzi Zespół usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich. Marcin posiada ponad 18-letnie doświadczenie w obszarze przeciwdziałania i zwalczania nadużyć oraz nieprawidłowości, włączając w to śledztwa gospodarcze, projekty związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, a także śledztwa i przeglądy związane ze zgodnością procedur z regulacjami, w tym badania zgodności z regulacjami antykorupcyjnymi. W trakcie swojej kariery zdobywał doświadczenie w polskich organach ścigania, prowadząc śledztwa dotyczące oszustw podatkowych, przemytu i podrabiania towarów oraz prania pieniędzy, a także współpracując z OLAF (Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych). Marcin ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim, jest ekspertem ds. przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom gospodarczym i korupcji (CFE).

Claus-Köhler-150x150Prof. Dr. Claus Köhler, LL.M.

Claus Köhler specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek handlowych, fuzjach, restrukturyzacjach, Joint Venture oraz w sądownictwie polubownym. Przedmiotem jego działalności są przy tym głównie sprawy transgraniczne, w szczególności w obszarze prawa amerykańskiego, polskiego i angielskiego. Podczas swojej działalności dla międzynarodowego amerykańskiego przedsiębiorstwa zdobył doświadczenie w materii ochrony znaków towarowych i prawa konkurencji. Claus Köhler jest Prezesem Stałego Sądu Polubownego Niemiecko-Rumuńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Bukareszcie, jak również Wiceprezesem Stałego Sądu Polubownego Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie. Claus Köhler jest partnerem-założycielem Kancelarii Meister Rechtsanwälte. Przed rozpoczęciem działalności w tej kancelarii przez 15 lat był partnerem międzynarodowej kancelarii adwokackiej w Monachium. Założył, a także kierował jako odpowiedzialny partner zagranicznymi biurami w Londynie i w Warszawie. Przed rozpoczęciem czteroletniej działalności w międzynarodowym amerykańskim przedsiębiorstwie pracował dwa lata w Monachium jako adwokat. Studiował prawo na Uniwersytecie w Monachium (obronił tam doktorat w 1990 r.), ukończył również Uniwersytet Genewski oraz Uniwersytet Georgetown (LL.M.,1989). Ponadto od 2001 r. jest profesorem w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Claus Köhler został dopuszczony do wykonywania zawodu adwokata w Nowym Jorku i przy Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych oraz jako adwokat specjalizujący się w prawie handlowym i w prawie spółek handlowych w Niemczech.

Prof. Dr. Bartosz Makowicz

Profesor nauk prawnych. Założyciel Viadrina Compliance Center (VCC) działającego na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech oraz Instytutu Compliance sp. z o.o. Autor szeregu publikacji oraz mówca na licznych kongresach z zakresu compliance. Zasiada w wielu radach naukowych, m.in. Niemieckiego Instytutu Compliance (DICO), Transparency International Niemcy oraz rady programowej czasopisma „Compliance”. Przewodniczy niemieckiej grupie eksperckiej pracującej nad ISO 19600 Compliance Management Systems oraz ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems. Zasiada w komitecie ds. wypracowywania kolejnych norm ISO dot. whistleblowingu oraz corporate governance. Autor ponad 100 tytułów naukowych w różnych językach. Wygłosił ponad 100 wykładów w kraju i na świecie z zakresu etyki i compliance w organizacjach.

Walter Mäder

Walter Mäder, po ukończeniu studiów w Bernie, w Szwajcarii, pracował jako adwokat i notariusz. W 2002 r. wstąpił do nowo zorganizowanej i wyposażonej w większe kompetencje Szwajcarskiej Prokuratury Federalnej. W 2006 r. został kierownikiem największego jej działu. Odpowiadał za organizację i kształtowanie się działu przestępczości gospodarczej oraz kierował i zorganizował na nowo dział międzynarodowej przestępczości gospodarczej, z punktem ciężkości na korupcję międzynarodową. Oprócz tego reprezentował Szwajcarską Prokuraturę Federalną w Working Group on Bribery w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Walter Mäder występował jako prelegent na wielu kongresach i konferencjach na temat korupcji międzynarodowej. Wykłada na Uniwersytecie w Lucernie (Szwajcaria). Walter Mäder specjalizuje się w zagadnieniach korupcji międzynarodowej i przestępczości gospodarczej, w tym praniu brudnych pieniędzy. Od 2019 r. znajduje się w stanie spoczynku.

Dr. Edda Müller

Edda Müller, Dipl. Pol., Dr. res publ., studiowała na Ecole Nationale d’Administration w Paryżu, Pani Profesor Honorowy Nauk Administracyjnych na Niemieckim Uniwersytecie Adinistracji w Speyer. Od 2010r. do 2019r. honorowa Pani Prezes Zarządu Transperency International Niemcy. Wczesniej, jednoistnym samorządem federackiego stowarzyszenia konsumentów, Verbraucherzentrale Bundesverbands e.V., Pani Wicedyrektor Europejskiej Agencji Środowiska w Kopenhadze, Prowadząca Działu Polityki Klimatycznej w Instytucie Wuppertal, Pani Minister Natury i Środowiska Landu Szlezwik Holsztyn. Sekretarz Stanu w Ministerium Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów odpowiedzialna za m.i. Polityke Klimatyczną. Dalsze miejsca pracy: Niemiecka Federalna Agencja Środowiska, Wydział Planowania Kancelraii Federalnej, Wydział Konstytucji Federnalnego Minsterstwa Spraw Wewnętrzych. Edda Müller, opracowała w wielu publikacjach zagadnienia na temat polityki klimatycznej i środowiska oraz na temat polityki konsumenta i równowagi interesów w ustroju nowocześniej demokracji.

Partyka-Opiela-Anna_-250x300dr Anna Partyka-Opiela

Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka. Świadczy bieżące doradztwo z zakresu compliance, prawa farmaceutycznego oraz ochrony zdrowia. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw farmaceutycznych, transparentnością procesów wewnętrznych i zewnętrznych, reklamą, korupcją, corporate governance, komunikacją oraz przebudową i optymalizacją systemów i przedsiębiorstw. W ostatnim czasie prowadziła wiele projektów z zakresu compliance oraz restrukturyzacji w branży farmaceutycznej. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu pharma & compliance. Jest także autorką licznych publikacji.

Paweł Roszkowski

Dyrektor Departamentu Compliance w spółkach Grupy AXA w Polsce (AXA Życie, AXA Ubezpieczenia, AXA PTE, AXA TFI, AXA Polska). Odpowiedzialny za funkcję Compliance, w tym m.in.: zarządzanie ryzykiem regulacyjnym, obszar danych osobowych, AML, polityki sankcyjne, kontrolę wewnętrzną. Doświadczenie zdobywał w strukturach Grupy NN (obszary: prawny, operacyjny oraz Compliance), Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz kancelarii Hogan Lovells. Z wykształcenia jest prawnikiem (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego), posiada tytuł zawodowy Radcy prawnego (aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie). Jest również absolwentem studiów prawa amerykańskiego prowadzonych przez University of Florida. Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej (na studiach podyplomowych z zakresu Compliance).

Dr Jan Schürmann

Dr Schürmann pracował jako docent prawa gospodarczego w Wyższej Szkole Zawodowej w Nordostniedersachsen (obecnie Uniwersytet Leuphana w Lüneburgu); od roku 2008 roku wykonuje zawód adwokata w Hamburgu specjalizując się w prawie pracy. Dr Schürmann od wielu lat jest członkiem zarządu Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników. Jego liczne publikacje w polskiej i niemieckiej prasie fachowej poświęcone są zagadnieniom prawa polskiego.

Prof. UAM dr hab. Jacek Sójka

Jako pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzi badania dotyczące etycznych aspektów zarządzania i wpływu kultury na gospodarkę. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UAM w latach 2016-2019, obecnie Dziekan Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa UAM, kierownik  Zakładu Etyki Gospodarczej w Instytucie Kulturoznawstwa. Pełni także funkcję dyrektora programowego studiów podyplomowych MBA „Zarządzanie Szkołą Wyższą” organizowanych wspólnie przez UAM oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wykłada zarządzanie międzykulturowe oraz etykę gospodarczą na Europejskim Uniwersytecie Viadrina (Frankfurt nad Odrą). Jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu, EBEN Polska, polskiego oddziału European Business Ethics Network, czołowego europejskiego stowarzyszenia zrzeszającego teoretyków i praktyków gospodarczych zainteresowanych etycznymi podstawami prowadzenia biznesu. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Autor wielu artykułów naukowych, redaktor i współredaktor prac zbiorowych z zakresu etyki gospodarczej, organizator konferencji związanych z tą dyscypliną, uczestnik szkoleń dla menedżerów.

Wallas-min

prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas

Tadeusz Wallas, doktor habilitowany nauk o polityce, zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kieruje Zakładem Kultury Politycznej. Naukowo interesuje się współczesnymi systemami politycznymi, współczesną kulturą polityczną oraz politycznymi aspektami globalizacji i integracji europejskiej. W UAM przeszedł szczeble kariery akademickiej od asystenta stażysty do profesora nadzwyczajnego. W okresie zatrudnienia pełnił wiele funkcji m.in. zastępcy dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. W latach 2008-2016 był dziekanem Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Od roku 2016 jest prorektorem UAM. W okresie 2004-2012 wykładał także w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Obecnie jest również przewodniczącym Komitetu Nauk Politycznych PAN, ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz redaktorem naczelnym kwartalnika „Przegląd Politologiczny”. Od 2012 r. jest m.in. członkiem Rady Programowej czasopisma „WeltTrends. Journal of International Politics” wydawanego przez Uniwersytet w Poczdamie oraz członkiem Editorial Board „Public Policy and Economic Development” (czasopismo wydawane przez Petro Mohyla Black Sea State University na Ukrainie). Jest członkiem International Political Science Association, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich.

Piotr Welenc

Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA. Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT, certyfikowany compliance officer. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, m.in. w zakresie zarządzania strategicznego, controllingu oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu wewnętrznego, audytu IT. Wykonywał audyty dla EBC, jako członek zespołu audytorów informatycznych ESBC. Doradca we wdrożeniach Rekomendacji D i M dla dużych jednostek sektora bankowo-finansowego w Polsce. Członek Komitetu Technicznego 306 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Sponsorzy
Sponsorzy
Partnerzy
Partnerzy
Organizatorzy
Organizatorzy
Współpraca
Współpraca