7. Forum Program

VII. Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki
„Odpowiedzialny biznes i compliance w Polsce, w Niemczech i na świecie“
6.12.2016

8:30  Get-Together
9:00-9:30  Powitania
dr Marzanna Guz-Vetter, Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
Rolf Nikel, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce
Michael Kern, Dyrektor Generalny Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej
Dr. Jan Schürmann, Członek Zarządu Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników
Prof. Dr. Bartosz Makowicz, Kierownik Viadrina Compliance Center
 9:30-10:00 Keynote
dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich
 10:00-11:30 Panel 1: Rola przedsiębiorstw w promowaniu praw człowieka i otoczenia społecznego
Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Dr. David Wolfmeyer, N³ Nachhaltigkeitsberatung
Michael Falk, Compliance Director / Director Risk Management, Clyde Bergemann Power Group
dr Marcin Ciemiński, Partner, Clifford Chance  
Moderacja | dr Robert Sroka, Menedżer w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY
 11:30-12:00 Przerwa kawowa
 12:00-13:30 Panel 2: Supply Chain Compliance i zrównoważony rozwój
Sławomir Chmielewski, MBA,  Dyrektor Biura Zarządzania Zgodnością Orange Polska S.A.
Zbigniew Jara, Partner, JARA DRAPAŁA & PARTNERS
Noor Naqschbandi, Odpowiedzialny za projekt z Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit oraz Dyrektor w Allianz for Integrity
Prof. Dr. Claus Köhler, Meister Rechtsanwälte
Moderacja | Marcin Szczepański, Regional Compliance Officer, Siemens
 13:30-14:30 Lunch
 14:30-16:00 Panel 3: Compliance w prawie pracy i nowe europejskie prawo ochrony danych
dr Anna Partyka-Opiela, Domański, Zakrzewski, Palinka
Dr. Christian Hamann, Deutsches Institut für Compliance (DICO e.V.)
Prof. Dr. Ulrich Tödtmann, Uniwersytet Mannheim
Dr. Jan Schürmann, Członek Zarządu Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników
Moderacja | Dr. Dominik Wagner, LL.M., Rechtsanwalt und Partner, Tigges Rechtsanwälte Düsseldorf
 16:00  Slowo na zakonczenie: Prof. Dr. Bartosz Makowicz, Viadrina Compliance Center
Sponsorzy
Sponsorzy
Partnerzy
Partnerzy
Organizatorzy
Organizatorzy
Współpraca
Współpraca