Sprawozdanie – I Roundtable Oficerów Compliance

Dnia 21 stycznia 2014 roku odbyło się w Centrum Szkoleniowym Sienna w Warszawie pierwsze ogólnopolskie ponadbranżowe spotkanie pracowników compliance/działów zgodności działających w Polsce przedsiębiorstw. Zorganizowane z inicjatywy prof. Makowicza spotkanie było pierwszym tego rodzaju, w którym obok przedstawicieli branż kojarzonych typowo z compliance, a więc sektora finansowego, ubezpieczeniowego i obrotu papierami wartościowymi, udział brali także przedstawiciele branż produkcyjnych i handlowych. Coraz więcej przedsiębiorstw dostrzega współcześnie konieczność inwestowania w systemy zarządzania compliance, brak jest natomiast forum wymiany wiedzy i doświadczeń dla osób wykonujących, bądź to w pełnym wymiarze czasu pracy, bądź to jako jeden ze składników obowiązków pracowniczych, zadania z zakresu compliance.

Celem roundtable jest stworzenie tego rodzaju platformy i umożliwienie osobom wykonującym w przedsiębiorstwach zadania z zakresu compliance uzyskiwania potrzebnej wiedzy i wymiany praktycznych informacji. Uczestnicy pierwszego spotkania dyskutowali na temat charakteru zawodu pracownika zgodności/oficera compliance w Polsce i brali udział w dwóch krótkich wykładach wygłoszonych przez prof. Bartosza Makowicza oraz Pana Karola Rajewskiego, Chief Compliance Officera ING.

Sponsorzy
Sponsorzy
Partnerzy
Partnerzy
Organizatorzy
Organizatorzy
Współpraca
Współpraca