Galeria

Zdjęcia z pierwszej edycji Forum 4. listopada 2010 r. w Sali Tyszkiewiczów-Potockich, Uniwersytet Warszawski.

Pierwsze_Forum

[img src=http://pl.fowirt.org/wp-content/flagallery/pierwsze_forum/thumbs/thumbs_015.jpg]210
Przed rozpoczęciem konferencji. Od lewej: dr Jan Schürmann z Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników, prof. dr Bartosz Makowicz (Uniwersytet Europejski Viadrina), prof. dr hab. Krzysztof Kalicki (Deutsche Bank Polska S.A.), minister Krzysztof Kwiatkowski, Michael Kern, dyrektor generalny Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Tomasz Urbańczyk – zastępca dyrektora generalnego Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
[img src=http://pl.fowirt.org/wp-content/flagallery/pierwsze_forum/thumbs/thumbs_017.jpg]60
Prof. Makowicz i Minster Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski
[img src=http://pl.fowirt.org/wp-content/flagallery/pierwsze_forum/thumbs/thumbs_021.jpg]110
Dr Jan Schürmann, adw. dr Dietmar Buchholz, prof. dr Bartosz Makowicz podczas rozmowy
[img src=http://pl.fowirt.org/wp-content/flagallery/pierwsze_forum/thumbs/thumbs_048.jpg]90
Prof. Romanowski omówił problematykę przebicia „zasłony korporacyjnej”, czyli pociągania do odpowiedzialności cywilno-prawnej wspólników spółki w prawie polskim, francuskim i w systemie common law.
[img src=http://pl.fowirt.org/wp-content/flagallery/pierwsze_forum/thumbs/thumbs_062.jpg]70
W trakcie wykładów
[img src=http://pl.fowirt.org/wp-content/flagallery/pierwsze_forum/thumbs/thumbs_064.jpg]80
Kwestia odpowiedzialności osobistej w prawie niemieckim przedstawiona została przez dra Dietera Buchholza, adwokata i doradcę prawnego Izby Rzemieślniczej w Hamburgu. Dr Buchholz skoncentrował się w swoim wykładzie na zagadnieniach odpowiedzialności cywilno-prawnej w poszczególnych etapach tworzenia i fukcjonowania spółek kapitałowych, a także na ochronie kapitału zakładowego spółki.
[img src=http://pl.fowirt.org/wp-content/flagallery/pierwsze_forum/thumbs/thumbs_066.jpg]80
Przysłuchujący się uważnie wykładom: adw. dr Gudrun Loewenheim, dr Piotr Pinior, prof. dr Bartosz Makowicz
[img src=http://pl.fowirt.org/wp-content/flagallery/pierwsze_forum/thumbs/thumbs_070.jpg]60
Dr Przemysław Rogowski, dr Jan Schürmann
[img src=http://pl.fowirt.org/wp-content/flagallery/pierwsze_forum/thumbs/thumbs_072.jpg]50
Uczestnicy konferencji podczas dyskusji
[img src=http://pl.fowirt.org/wp-content/flagallery/pierwsze_forum/thumbs/thumbs_074.jpg]90
Dyskusja w trakcie przerwy kawowej
[img src=http://pl.fowirt.org/wp-content/flagallery/pierwsze_forum/thumbs/thumbs_080.jpg]80
Wykład dr hab. Katarzyny Bilewskiej z Uniwersytetu Warszawskiego dotyczył kwestii dochodzenia roszczeń z tytułu odpowiedzialności osobistej członków organów spółek w prawie polskim przy zastosowaniu instytucji actio pro socio.
[img src=http://pl.fowirt.org/wp-content/flagallery/pierwsze_forum/thumbs/thumbs_088.jpg]210
Problematyka odpowiedzialności w Spółce Europejskiej przedstawiona została przez dra Piotra Piniora z Uniwersytetu Śląskiego.
[img src=http://pl.fowirt.org/wp-content/flagallery/pierwsze_forum/thumbs/thumbs_095.jpg]140
Pierwszy blok tematyczny zakończył się panelem dyskusyjnym moderowanym przez dra Jana Schürmanna z Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników.
[img src=http://pl.fowirt.org/wp-content/flagallery/pierwsze_forum/thumbs/thumbs_101.jpg]60
Praktyczne aspekty Compliance w działalności międzynarodowego koncernu zaprezentowali: Katarzyna Karska – dyrektor Działu Compliance SIEMENS Polska oraz Grzegorz Moskal, zastępca dyrektora Działu Compliance SIEMENS Polska.
[img src=http://pl.fowirt.org/wp-content/flagallery/pierwsze_forum/thumbs/thumbs_113.jpg]60
Definicje, zadania, strukturę w przedsiębiorstwie, poszczególne działy oraz perspektywy rozwoju Compliance przedstawił prof. dr Bartosz Makowicz z Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.
[img src=http://pl.fowirt.org/wp-content/flagallery/pierwsze_forum/thumbs/thumbs_127.jpg]50
Wymogi Compliance w europejskim prawie kartelowym w zakresie wymiany informacji między przedsiębiorstwami omówiła adw. dr Gudrun Loewenheim z Frankfurtu nad Menem
[img src=http://pl.fowirt.org/wp-content/flagallery/pierwsze_forum/thumbs/thumbs_132.jpg]50
Tomasz Urbańczyk, zastępca dyrektora generalnego Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej
[img src=http://pl.fowirt.org/wp-content/flagallery/pierwsze_forum/thumbs/thumbs_144.jpg]80
Katarzyna Karska, Dyrektor Działu Compliance SIEMENS Polska, Grzegorz Moskal, Zastępca Dyrektora Działu Compliance SIEMENS Polska
[img src=http://pl.fowirt.org/wp-content/flagallery/pierwsze_forum/thumbs/thumbs_153.jpg]70
Radca praw. Jacek Pawłowski, PricewaterhouseCoopers Polska
[img src=http://pl.fowirt.org/wp-content/flagallery/pierwsze_forum/thumbs/thumbs_162.jpg]140
Zadowolenie organizatorów z udanego przebiegu konferencji
[img src=http://pl.fowirt.org/wp-content/flagallery/pierwsze_forum/thumbs/thumbs_023.jpg]60
Prof. dr Bartosz Makowicz, prof. dr hab. Tomasz Giaro Prof. dr Bartosz Makowicz, prof. dr hab. Tomasz Giaro – prodziekan ds. współpracy z zagranicą i kadry naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Klikając na znaczek “info” w prawym górnym rogu wyświetli się opis zdjęcia.

  1. Czekamy na pytania i komentarze.
Sponsorzy
Sponsorzy
Partnerzy
Partnerzy
Organizatorzy
Organizatorzy