8. Forum Prelegenci

romanowskiProf. dr hab. Michał Romanowski, profesor prawa prywatnego na Uniwersytecie Warszawskim, radca prawny i adwokat w warszawskiej kancelarii Romanowski i Wspólnicy. W latach 2006-2015 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Autor ponad 130 prac naukowych z zakresu prawa umów, prawa handlowego i prawa instytucji finansowych, w tym monografii, komentarzy, rozpraw i artykułów. Współautor najważniejszych po 2006 r. nowelizacji kodeksu cywilnego i kodeksu spółek handlowych oraz w latach 2006-2015 ponad 60 ekspertyz dla polskiego rządu i parlamentu m. in. z zakresu europejskiego prawa spółek i prawa instytucji finansowych.


kayserMichael Kayser posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie usług certyfikacyjnych, a także e-learningu i oceny przemysłu, zdobyte podczas międzynarodowej pracy na różnych stanowiskach. Obecnie prowadzi wiodące na rynku niemieckim spółkę oferująca usługi w zakresie compliance – Idox Compliance.

Poprzez dostarczanie usług compliance opartych na oprogramowaniu, w tym oceny ryzyka, e-learning i whistleblowing, Idox Compliance idealnie wpasowuje się w potrzeby średnich przedsiębiorstw co do wdrażania i funkcjonowania Systemów Zarządzania Compliance wspieranych technologią. Brał udział w tworzeniu standardu ISO 19600 dla Systemów Zarządzania Compliance oraz standardu antykorupcyjnego ISO 37001. Obecnie jest członkiem niemieckiego zespołu pracującego nad międzynarodową normalizacją w zakresie governance. Jego credo to tworzenie niedrogich, adekwatnych i stabilnych usług compliance, które są zakorzenione w zasadach i wartościach firmy. Ma tytuł magistra w dziedzinie inżynierii przemysłowej Politechniki w Darmstadt.


3a89ff6Anatoly Yakorev, dyrektor Center for Business Ethics & Compliance (CBE&C) na International University w Moskwie. Obecnie pracuje nad stworzeniem / implementacją programów compliance i etyki dla rosyjskich spółek, działających w sektorze naftowym i gazowym. Ponadt, jako partner Global Ethics Solutions, zajmuje się promocją szkoleń z zakresu etyki, które mają na celu jeszcze lepszą realizację programów compliance. Opracował i wdrożył projekt o nazwie „The Russian Energy Compliance Alliance“ (RECA), który połączył międzynarodowe i rosyjskie przedsiębiorstwa z obszaru energetycznego.


Prof_Peter_Fissenewert__1_Prof. Dr. Peter Fissenewert, partner w Kancelarii Buse Heberer Fromm. Jest ekspertem oraz jednym z wiodących doradców, autorów i uznanym prelegentem w dziedzinie prawa spółek, restrukturyzacji i  prawa upadłościowego oraz compliance. Przed karierą w zawodzie prawnika, był CEO grupy SME a następnie rzecznikiem niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Doradza krajowym i zagranicznym przedsiębiorstwom oraz ich właścicielom i udziałowcom. Jest ekspertem MŚP i ma duże doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu systemów compliance. Jest także autorem i redaktorem kompleksowej rekomendacji dot. standardów compliance dla MŚP (“Compliance für den Mittelstand”) i międzynarodowych CMS z ISO 19600.


sczcepanski-150x150Marcin Szczepański, absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej. W roku 2006 uzyskał uprawnienia ACCA (od 2011 FCCA). W koncernie Siemens od 2000 roku, początkowo na różnych pozycjach w obszarze finansów (m.in. Dyrektor Działu Treasury), w latach 2007-2009 uczestnik programu Global Commercial Excellence w centrali Siemensa w Monachium, a w latach 2009-2012 Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu. Na obecnym stanowisku od 1.09.2012.


Niezgodzinski-150x150Wojciech Niezgodziński, Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY odpowiedzialny za przeprowadzanie audytów zgodności, projektów dochodzeniowych, a także projektów mających na celu wdrażanie praktycznych rozwiązań z zakresu zarządzania zgodnością (compliance). Był zaangażowany w ponad 70 projektów, obejmujących przeprowadzanie audytów procesów biznesowych, weryfikację transakcji oraz analizę i ocenę systemów kontroli wewnętrznej. Brał także udział w audytach specjalnych i audytach zgodności prowadzonych dla spółek z różnych sektorów, w tym dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Uczestniczy w opracowywaniu wyników Badania Nadużyć Gospodarczych. Autor wielu artykułów, prelegent na studiach podyplomowych, szkoleniowiec z zakresu compliance.


WelencPiotr Welenc, dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA. Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT, certyfikowany compliance officer. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, m.in. w zakresie zarządzania strategicznego, controllingu oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu wewnętrznego, audytu IT. Wykonywał audyty dla EBC, jako członek zespołu audytorów informatycznych ESBC. Doradca we wdrożeniach Rekomendacji D i M dla dużych jednostek sektora bankowo-finansowego w Polsce. Członek Komitetu Technicznego 306 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.


Bajor_Andrzej-219x300Andrzej Bajor, w latach 1996-2001 odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, następnie studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe z farmakogenomiki, marketingu farmaceutycznego oraz prawa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Jest absolwentem Canadian Executive MBA Szkoły Głównej Handlowej. Od 2002 do 2003 r. był starszym specjalistą w Dziale Rejestru Przedsiębiorców Głównego Urzędu Statystycznego. W latach 2003-2006 główny specjalista w Departamencie Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia. Następnie (2006-2007) prawnik w Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.


löslerDr. Thomas Lösler jest prawnikiem i od 2009 roku piastuje stanowisko Chief Compliance Officer w Allianz SE w Monachium. Studiował prawo na Uniwersytecie w Würzburgu i na walijskim Uniwersytecie w Aberystwyth. W latach 2003-2006 (Frankfurt) i 2007-2009 (Nowy Jork) pełnił różne funkcje w dziale Compliance Deutsche Bank. Od 2015 roku jest pierwszym przewodniczącym Global Incurance Chief Compliance Officers Forum. Ponadto Dr. Lösler jest członkiem rady nadzorczej Deutsche Institut für Compliance e.V. (DICO). Autor i współautor wielu artykułów z dziedziny compliance a także współwydawca magazynu Corporate Compliance Zeitschrift (CCZ) oraz książki „Corporate Compliance – Handbuch der Haftungsvermeidung im Unternehmen“.


Marcin-Gomoła-1Marcin Gomoła, Chief Compliance Officer T-Mobile Polska S.A. Przewodniczący Komisji Compliance przy AHK Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, Sekretarz Komitetu Compliance na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

.

.


wgrebe​Dr. Werner Grebe rozpoczął swoją karierę w 1988 roku jako prawnik wewnętrzny Dresdner Bank. W 2003 roku objął stanowisko Chief Compliance Officer oraz osoby odpowiedzialnej za zgłaszanie praktyk prania pieniędzy w grupie Dresdner Bank. Od 2007 do 2009 roku pracował dla KPMG w obszarze śledztw kryminalnych. W 2009 roku został Chief Compliance Officerem grupy Deutsche Bahn, z którą pożegnał się w 2016 roku.

Obecnie Dr. Grebe pracuje jako prawnik. W swojej praktyce koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach compliance. Posiada doświadczenie w tworzeniu silnych organizacji compliance, w szczególności w dużych przedsiębiorstwach. Specjalizuje się w zarządzaniu kryzysowym w przedsiębiorstwach, w których zasady compliance są naruszane, oraz w kwestiach indywidualnej odpowiedzialności organów, w tym organów wykonawczych.


SauroHelmut Sauro, Senior Consultant w dziale e-discovery i kryminalistyki komputerowej w niemieckim biurze KrolLDiscovery w Böblingen/Stuttgart. Pomaga klientom z Niemiec, Austrii i niemieckojęzycznej Szwajcarii w wykorzystaniu technologii e-discovery w ramach  wewnętrznych dochodzeń i audytów compliance, przy kontrolach organów ochrony konkurencji i w międzynarodowych postępowaniach sądowych. Doradza kancelariom adwokackim i przedsiębiorstwom w skutecznym zarządzaniu informacjami przechowywanymi za pomocą środków elektornicznych, ich gromadzeniu, przetwarzaniu i analizie w celach dowodowych. Jego partnerkami i partnerami są specjaliści z dziedziny prawa kartelowego, międzynarodowego prowadzenia sporów i postępowań pojednawczych, compliance, bezpiecznego prowadzenia działalności gospodarczej oraz audytu wewnętrznego.


HuberRichard Huber posiada wykształcenie w dziedzinie inżynierii komputerowej i specjalizuje się w analizie systemów, procesualizacji, bezpieczeństwie elektronicznym i cywilnym oraz ochronie danych osobowych. Od marca 2017 roku jest związany z Instytutem Otwartych Systemów Komunikacji im. Fraunhofera (Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme, FOKUS), gdzie zajmuje się strategicznym rozwojem w dziale Bezpieczeństwa w Sieci (Vernetzte Sicherheit, ESPRI).

Zanim Richard Huber związał się z Instytutem Fraunhofera, zarządzał jako CIO działem informatyki na Europejskim Uniwersytecie Viadrina oraz był kierownikiem marketingu i komunikacji w FIZ CHEMIE w Berlinie. Ponadto brał udział w projekcie Studia w sieci – chemia (Vernetztes Studium – Chemie) organizowanym przez niemieckie Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych, był programistą graficznego interfejsu użytkownika (Graphical User Interface, Oberflächenprogrammierung) i projektantem TELES AG a także programował gry dla Optical Data Systems w Kanadzie.


Hlebicka-JozefowiczAnna Hlebicka-Józefowicz, prawnik, Associate w Zespole Doradztwa Regulacyjnego i Zespole Compliance Kancelarii DZP. Członek Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu działającej przy Ministerstwie Rozwoju. Anna zajmuje się doradztwem regulacyjnym z zakresu prawa konstytucyjnego, administracyjnego i publicznego prawa gospodarczego. Przygotowuje strategie działań regulacyjnych, opracowuje opinie prawne i raporty regulacyjne oceniające poprawność legislacyjną przepisów prawa i projektów aktów normatywnych oraz ich zgodność z Konstytucją RP i prawem Unii Europejskiej. Doradza również w obszarze compliance, w tym w zakresie mapowania ryzyka regulacyjnego, dostosowywania działalności przedsiębiorstw do nowych regulacji oraz zarządzania systemami sygnalizowania nieprawidłowości. Obecnie przygotowuje pracę doktorską z zakresu prawa konstytucyjnego.


09_ZdziarstekJacek Zdziarstek, Dyrektor Departamentu Zgodności ze Standardami i Bezpieczeństwa, Raiffeisen Bank Polska, od 19 lat w sektorze bankowym. Ukończył Wydział Resocjalizacji i Problemów Społecznych specjalizacja: psychologiczna na Uniwersytecie Warszawskim. Studia Podyplomowe Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów im. Romualda Kudlińskiego, kierunek: Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji publicznej, przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych oraz Harvard Leadership Academy na Harvard Business School oraz Akademię Psychologii Przywództwa Jacka Santorskiego. Główny obszar zainteresowania zawodowego związany jest z zagadnieniami przestępczości gospodarczej, w tym oszustwa, pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu, MIFiD, FATCA oraz zarządzanie kryzysowe. Zwolennik praktycznego podejścia do zwalczania przestępczości, opartego na wiedzy, współpracy oraz wykorzystaniu adekwatnych narzędzi.


WaszakMarcin Waszak, Ekspert Programu Odpowiedzialne Państwo Fundacji im. Stefana Batorego, gdzie od 2014 r. realizuje projekty badawcze i monitoringowe z obszaru polityki antykorupcyjnej. Kierował pierwszymi w Polsce badaniami na temat postrzegania sygnalistów przez związki zawodowe i pracodawców. Jest autorem licznych raportów, publikacji i analiz dotyczących dysfunkcji administracji publicznej, mechanizmów antykorupcyjnych i whistleblowing-u. Wykładowca na studiach podyplomowych „Zwalczanie Przestępczości Ekonomicznej“ Szkoły Głównej Handlowej. Obecnie przygotowuje na Uniwersytecie Warszawskim pracę doktorską na temat whistleblowing-u jako instrumentu etycznego i jego wykorzystania w zakresie przeciwdziałania korupcji w sektorze finansów publicznych.


salitraMałgorzata Salitra, od 2013 roku jest pracownikiem Departamentu Ochrony Konkurencji w UOKiK, gdzie specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony konkurencji. Jej doświadczenie obejmuje m.in. prowadzenie postępowań wyjaśniających i antymonopolowych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz monitorowanie rynków pod kątem identyfikacji zdarzeń mogących stanowić zagrożenie dla konkurencji. W latach 2013 – 2015 odbyła aplikację adwokacką, którą ukończyła z wynikiem pozytywnym. Aktualnie przygotowuje doktorat z zakresu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji. Autorka publikacji na temat różnych aspektów prawa konkurencji w krajowych periodykach naukowych.

Sponsorzy
Sponsorzy
Partnerzy
Partnerzy
Organizatorzy
Organizatorzy
Współpraca
Współpraca