Idea

W ostatnim czasie wiele dyskusji budzi obok tematu równouprawnienia mężczyzn i kobiet także tematyka ustawowej regulacji kwoty płci na stanowiskach kierowniczych. Temat ten wywołuje spore kontrowersje w związku z zaproponowanym przez Komisję Europejską projektem jednolitej regulacji tej kwestii we wszystkich państwa członkowskich UE. Przedmiotem konferencji będzie właśnie ocena projektu tej dyrektywy oraz jej potencjalnych oddziaływań na porządek prawny Niemiec i Polski. Konferencja odbywać będzie się w ramach Polsko-Niemieckiego Forum Prawa i Gospodarki, stanowiąc jego szczególną edycję. Jej tematem przewodnim będą „Parytety płci na stanowiskach kierowniczych”. Konferencja odbędzie się dnia 15 kwietnia 2013 r. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.

Głównym celem Polsko-Niemieckiego Forum Prawa i Gospodarki jest stworzenie interdyscyplinarnej platformy współpracy pomiędzy Polską a Niemcami w kontekście prawnym, gospodarczym i społecznym. Aktualność problematyki kwot płci na stanowiskach kierowniczych potwierdza się zarówno na płaszczyźnie krajowej jak i europejskiej, stanowiąc punkt wyjścia dla interdyscyplinarnych rozważań. Podczas konferencji poruszone zostaną wybrane problemy prawne dotyczące zagadnienia kwoty płci na stanowiskach kierowniczych, przede wszystkim samej ich dopuszczalność, oraz ich ujęcie ekonomiczne, społeczne i kulturowe. Głównym punktem ciężkości konferencji będzie analiza prawnoporównawcza polskiego i niemieckiego modelu parytetu i jego efektywności w odniesieniu do innych modeli parytetów zrealizowanych w wybranych państwach europejskich (Francja, Norwegia).

Konferencja organizowana jest przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Katedrę Polskiego Prawa Publicznego Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Prawników. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji!

Sponsorzy
Sponsorzy
Partnerzy
Partnerzy
Organizatorzy
Organizatorzy
Współpraca
Współpraca