Program

V. Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki
Polska i Niemcy – zjednoczone w compliance
5 listopada 2014 r., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

08:50 – 09:10 Rejestracja / Get-Together
09:10 – 09:30 Powitania i otwarcie
Paweł Tamborski | Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Mariusz Haładyj | Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki
Rolf Nikel | Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce
Prezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
Thomas Urbanczyk | LL.M., Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
Dr. Jan Schürmann | Członek Zarządu Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników
09:30 – 10:00 Wykład wprowadzający
Aktualne kierunki rozwoju w obszarze Corporate Compliance
Dr. Klaus Moosmayer, Chief Compliance Officer koncernu Siemens, Anti-Corruption Chair of Business and Industry Advisory Committees, OECD
10:00 – 11:30 Panel 1: Aktualne wyzwania implementacji Systemów Zarządzania Compliance
Implementacja CMS w polskim koncernie produkcyjnym
dr Oskar Filipowski, Compliance Officer, KGHM Polska Miedź S.A.
Wpływ czynników zewnętrznych na struktury compliance – spojrzenie z perspektywy przedsiębiorstwa farmaceutycznego
Andrzej Bajor, Boehringer Ingelheim
Wyzwania implementacji CMS w strukturze globalnego koncernu
Gert-Jürgen Frisch, Regional Compliance Officer Europe, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH & Piotr Janecki, LL.M., BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Problemy implementacji compliance w polskiej spółce zależnej na tle Kodeksu spółek handlowych
Julita Zimoch-Tuchołka & dr Joanna Schubel, Domański Zakrzewski Palinka

Moderacja | dr Wojciech Nagel, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

11:30 – 11:50 Przerwa kawowa
11:50 – 12:10 Wykład honorowy
Zaufanie jest dobre, compliance jest lepsze
Prof. Dr. Dr. h.c. Rolf Stober, Instytut Badawczy Compliance, Usług Ochrony i Bezpieczeństwa Przedsiębiorstw
12:10 – 13:40 Panel 2: Aktualności Legal Compliance
Prawne korzyści CMS w Polsce i w Niemczech
dr Marcin Ciemiński & Dr. Heiner Hugger, Clifford Chance
Monitoring wizyjny, dane osobowe i pracownicy. Czy da się to pogodzić?
dr Dominik Lubasz & Witold Chomiczewski, LL.M., Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych sp.k.
Odpowiedzialność osobista osoby odpowiedzialnej za compliance
Dr. Jan Schürmann, Członek Zarządu Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników
Ochrona danych osobowych pracowników a compliance
Dr. Stephan Pötters, LL.M. (Cambridge), Instytut Prawa Pracy i Prawa Zabezpieczenia Społecznego, Uniwersytet Bonn
Moderacja | Prof. Dr. Claus Köhler, Meister Rechtsanwälte
13:40 – 14:30 Lunch
14:30 – 14:50 Wykład honorowy
Compliance jako szansa dla średnich przedsiębiorstw
Prof. Dr. Peter Fissenewert, hww wienberg wilhelm Rechtsanwälte
14:50 – 16:20 Compliance w średnich przedsiębiorstwach
Wsparcie CMS przez rozwiązania IT
Michael Kayser, digital spirit
Poznaj swojego dostawcę – dobre praktyki prowadzenia due dilligence dostawców
Mariusz Witalis, Ernst & Young
Partner-Screening jak metoda eliminowania zewnętrznych ryzyk compliance
Katarzyna Zielińska, Compliance Manager, Mercedes-Benz Polska
Wprowadzanie regulacji compliance w reprezentacji interesów średnich przedsiębiorstw
Dr. Dominik Wagner, Tigges Rechtsanwälte
Moderacja | Thomas Urbanczyk, LL.M., Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
Sponsorzy
Sponsorzy
Partnerzy
Partnerzy
Organizatorzy
Organizatorzy
Współpraca
Współpraca