7. Forum Agenda

logos

VII. Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki

„Odpowiedzialny biznes i compliance w Polsce, w Niemczech i na świecie”

6 grudnia 2016 r.

Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki na stałe wpisało się do kalendarza najważniejszych wydarzeń dotyczących zagadnień prawnych i gospodarczych w relacjach polsko-niemieckich. Każda edycja Forum poświęcona jest innym, najbardziej aktualnym zagadnieniom na styku prawa i gospodarki, gromadząc rokrocznie ok. 200 uczestników z obydwu krajów. Ze względu na poruszaną tematykę, która od początku ogniskowała się wokół zagadnień compliance, można bez cienia wątpliwości nazwać to wydarzenie polsko-niemieckim forum compliance.

Ideą przewodnią Forum, która przyświecała mu od samego początku, było stworzenie wspólnej płaszczyzny interdyscyplinarnych rozmów dla przedstawicieli polskiego i niemieckiego świata nauki, gospodarki oraz organizacji państwowych. Forum tworzy synergię wszystkich tych frontów, umożliwiając wspólne dyskusje, wymianę zdań i opinii.
Głównym zamierzeniem Forum jest wypracowywanie nowoczesnych standardów w oparciu o uwzględnianie potrzeb biznesu i praktyków, proponowanie rozwiązań przemyślanych przez naukowców, które wcielić mogą w życie instytucje państwowe.

Merytoryczne założenia VII. Forum

Tegoroczne VII. Forum ogniskować będzie się wokół następujących grup zagadnień:

Rola biznesu w promowaniu praw człowieka – obowiązek prawny czy moralna powinność?

W myśl koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają aspekty społeczne i ekologiczne w swoich działaniach handlowych oraz kontaktach ze swoimi interesariuszami. Zainteresowanie w ostatnim czasie opinii publicznej CSR daje wyraz coraz bardziej powszechnemu oczekiwaniu, że przedsiębiorstwa działać będą jak świadomi i odpowiedzialni członkowie społeczeństwa. Jednocześnie dobrowolne zobowiązanie się przez przedsiębiorstwo do zachowania określonych standardów czy propagowanie określonych wartości niesie ze sobą szczególne ryzyko w razie uchybienia zobowiązaniom. Opinia publiczna wyczulona jest na przypadki niewywiązywania się z podjętych zobowiązań, a to narusza wiarygodność spółki. Jakie związki zachodzą między CSR a compliance? – czy występują tutaj punkty styczne, pojęcia się wykluczają czy może pokrywają? Czy ochrona praw człowieka leży w ogóle w gestii przedsiębiorstw? Jakie zadanie spełnia w tym zakresie w przedsiębiorstwie CMS? – Tym m.in. zagadnieniom poświęcony będzie pierwszy panel Forum.

Compliance w łańcuchach dostaw (supply chain compliance)

Zarządzanie łańcuchem dostaw oznacza konfrontację z szeregiem wyzwań, które powodować mogą rozliczne ryzyka compliance. Silna konkurencja w warunkach globalizacji, presja rynku, konieczność szybkich dostaw produktów oraz stale rosnące oczekiwania konsumentów stwarzają wysokie ryzyko wystąpienia nieprawidłowości na każdym z etapów łańcucha. Zadaniem systemu zarządzania compliance (CMS) jest przeciwdziałanie materializacji ryzyk compliance. Nieprawidłowość compliance, jaka wystąpiła choćby tylko w jednym ogniwie łańcucha, powodować może „infekcję” kolejnych jego ogniw, stąd nie dziwią różnorakie działania mające minimalizować ryzka. Wspomnieć można o wprowadzaniu w relacjach z kooperantami klauzul compliance, badaniu partnerów biznesowych – due diligence, czy różnorakich metodach implementacji i badania skuteczności CMS w krajowych i międzynarodowych powiązaniach koncernowych. Jak stosować te rozwiązania w praktyce? – O tym mowa będzie w trakcie tego panelu.

Compliance w prawie pracy i ochrona danych osobowych

„Nośnikami” ryzyk compliance są ludzie – pracownicy przedsiębiorstwa, stąd zadaniem CMS jest
przeciwdziałanie, na możliwie najwcześniejszym etapie, materializacji ryzyk compliance. Wiodącą rolę odgrywa tutaj dział HR, który towarzyszy pracownikowi od momentu jego rekrutacji i kształtowania treści stosunku pracy, poprzez cały okres zatrudnienia, aż po zakończenie stosunku pracy. To właśnie dział HR stosuje często rozliczne narzędzia i środki compliance, często zdarza się również, że to osoba kierująca działem HR pełni jednocześnie funkcję oficera compliance. Jakie wyzwania stoją przed działami HR odnośnie compliance? Jak efektywnie łączyć wykonywanie zadań z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim i compliance? – Zapraszamy do dyskusji!
W tym panelu omawiane będą również najnowsze zmiany w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności nowe rozporządzenie UE.

Bliższe informacje na temat dotychczasowych edycji Forum dostępne są na stronie: www.fowirt.org

! ZAPRASZAMY !
Organizatorami VII. edycji Forum są:
Viadrina Compliance Center, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
Instytut Compliance Sp. z o. o.
Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Prawników

Sponsorzy
Sponsorzy
Partnerzy
Partnerzy
Organizatorzy
Organizatorzy
Współpraca
Współpraca