6. Forum

VI. Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki

„Compliance: back to the roots”

5 listopada 2015 r., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Sala Notowań

struktura_PL

Celem Polsko-Niemieckiego Forum Prawa i Gospodarki jako wydarzenia cyklicznego jest budowanie wspólnej platformy dla przedstawicieli polskiego i niemieckiego świata nauki, gospodarki oraz organizacj i państwowych. Forum tworzy synergię wszystkich tych frontów, umożliwiając wspólne dyskusje, wymianę zdań i opinii. Głównym zamierzeniem Forum jest wypracowywanie nowoczesnych standardów w oparciu o uwzględnianie potrzeb biznesu i praktyków, proponowanie rozwiązań przemyślanych przez naukowców, które wcielić mogą w życie instytucje państwowe.

Merytoryczne założenia VI. Forum

Punktem ciężkości szóstej edycji Forum będą zagadnienia branż, z których wywodzi się idea compliance, a więc sektorów finansowego i ubezpieczeniowego. W panelu pierwszym i drugim omawiane będą aktualne tematy compliance w sektorze bankowym i ubezpieczeniach, w szczególności doświadczenia we wdrażaniu ”Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” KNF, prania brudnych pieniędzy, zakresu ochrony konsumenta oraz zmian dotyczących ochrony danych osobowych. Trzeci panel Forum poświęcony będzie zagadnieniom standardów i certyfikacji compliance, odpowiedzialności członków zarządu oraz ubezpieczeń D&O.

Sponsorzy
Sponsorzy
Partnerzy
Partnerzy
Organizatorzy
Organizatorzy
Współpraca
Współpraca