Program

Program 3. Forum, 8. listopada 2012

Otwarcie Forum

09:10-09:30 Otwarcie Forum oraz uroczyste powitanie uczestników
  • Prof. dr hab. Roman Sobiecki, Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH
  • Stanisław Chmielewski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
  • Joachim Bleicker, Przedstawiciel Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie
  • Dr. Jan Schürmann, Członek zarządu Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników
  • Michael Kern, Dyrektor Generalny Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej
  • Prof. Dr. Bartosz Makowicz, Eurpejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

PIERWSZA CZĘŚĆ: Makroekonomiczne perspektywy

Panel 1: Rola Narodowych Banków w dobie kryzysu finansowego

09:30-09:45 Dr Andrzej Raczko Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego
09:45-10:00 Henner Asche Centrala Niemieckiego Banku Federalnego
10:00-10:15 Jarosław Bełdowski Wiceprezes – I Zastepca Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego i pracownik naukowy SGH
10:15-10:30 Elżbieta Rucińska Deutsche Bank
10:30-11:00 Dyskusja Moderator: Prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz, SGH
11:00-11:30 Przerwa kawowa

Panel 2: Regulacja i nadzór sektora finansowego w dobie kryzysu

11:30-11:50 Andrzej Jakubiak Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
11:50-12:10 Dr Iwona Sroka Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
12:10-12:30 Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich
12:30-12:45 Dyskusja Moderator: Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer, SGH
12:45-14:00 Lunch oraz Konferencja Prasowa

DRUGA CZĘŚĆ: Mikroekonomiczne perspektywy – Compliance

Panel 3: Compliance w koncernach

14:00-14:20 Prof. dr hab. Michał Romanowski Uniwersytet Warszawski
14:20-14:40 Laura Brauers, Artur Zawadowski,
dr Łukasz Gasiński
PolandWeil, Gotshal & Manges LLP, Frankfurt nad Menem / Warszawa
14:40-15:00 Paweł Kuskowski Head of Compliance, UBS; Przewodniczacy Stowarzyszenia Compliance Polska
15:00-15:20 Andrzej Bajor External Affairs Manager, Boehringer Ingelheim
15:20-15:40 Dyskusja Moderator: Prof. Claus Köhler, Meister Rechtsanwälte Monachium
15:40-16:00 Przerwa kawowa

Panel 4: Fokus – pranie brudnych pieniędzy oraz korupcja

16:00-16:20 Prok. Sibylle Gottwald Prokuratura, Franfurt nad Menem
16:20-16:40 Dr. Florian Bentele Noerr Frankfurt nad Menem
16:40-17:00 Mariusz Witalis E&Y Polska
17:00 -17:15 Dyskusja Moderator: Angela Kolovos, PANT Legal Frankfurt am Main
17:15 Słowo na zakończenie Prof. Dr. Bartosz Makowicz
17:20 Aperitif
20:00 Przyjęcie (czas i miejsce zostaną podane, konieczne zgłoszenie podczas rejestracji)

 

Sponsorzy
Sponsorzy
Partnerzy
Partnerzy
Organizatorzy
Organizatorzy
Współpraca
Współpraca