10. Forum – Agenda

X. Polsko-Niemieckie Forum Compliance

Metody skutecznego zarządzania ryzykami compliance w ramach Unii Europejskiej

4 grudnia 2019 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zapoczątkowane w 2010 r. międzynarodowe spotkanie ekspertów compliance na stałe wpisało się do kalendarza najważniejszych wydarzeń dotyczących zagadnień prawnych i gospodarczych w relacjach Polski z innymi krajami europejskimi. Każda edycja Forum poświęcona jest innym, najbardziej aktualnym zagadnieniom compliance, gromadząc rokrocznie ok. 200 uczestników z kraju i zagranicy. Ideą przewodnią Forum, która przyświecała mu od samego początku, jest stworzenie wspólnej płaszczyzny interdyscyplinarnych rozmów dla przedstawicieli świata nauki, gospodarki oraz organizacji państwowych. Forum tworzy synergię wszystkich tych frontów, umożliwiając wspólne dyskusje, wymianę zdań i opinii.

Merytoryczne założenia X. Forum

Tegoroczne X. Forum ogniskować będzie się wokół następujących grup zagadnień:

| Ludzie i ich wartości vs. CMS i jego cele

Przewodnim celem systemu zarządzania zgodnością jest zapewnienie przestrzegania regulacji mających zastosowanie do danej organizacji. Adresatem działań compliance są natomiast jednostki będące „nośnikami” ryzyk compliance. Bez uwzględniania wartości nie jest możliwe uzyskanie zgodnego z regulacjami i regułami zachowania człowieka, a tym samym nie można mówić o efektywnym CMS. Czym w praktycznym ujęciu jest etyka, integralność (integrity), w jakiej zależności występują wobec systemu compliance i jak ma sobie z tym wszystkim poradzić oficer compliance? – Te zagadnienia stanowić będą przedmiot rozważań w panelu.

| Compliance defense w praktyce i znaczenie certyfikacji compliance

W wielu jurysdykcjach premiowane jest podejmowanie przez organizacje działań compliance, także już po wystąpieniu nieprawidłowości – posiadanie efektywnych systemów compliance wiązać może się z redukcją kary w razie pociągania podmiotu do odpowiedzialności. Czy rozwiązanie to uznać należy za właściwe i powinno zostać wprowadzone także do polskiego i niemieckiego porządku prawnego? Jakie warunki spełniać powinien CMS, aby mógł być uznany za skuteczny i mitygować ryzyko odpowiedzialności? Czy konieczna jest jego certyfikacja? W ramach panelu dyskutowane będą te kwestie w kontekście założeń modelu odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w Polsce i w Niemczech.

| Zarządzanie ryzykami compliance – UE jako nowy compliance-superregulator?

W ostatnim czasie obserwować można na poziomie Unii Europejskiej intensyfikację działań odnoszących się do zarządzania kluczowymi ryzykami compliance. Po przyjęciu IV dyrektywy AML przystąpiono do pracy nad V dyrektywą, której czas implementacji upływa w styczniu 2020 r. Dla przeciwdziałania naruszeniom prawa Unii szkodzącym interesowi publicznemu doszło do przyjęcia dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadku naruszenia prawa Unii. Także praktyka organów ochrony konkurencji nakazuje ustawiczną weryfikację działań compliance w organizacji pod kątem zapewnienia zgodności w tym obszarze. Trzeci panel Forum poświęcony będzie tym zagadnieniom.

| Compliance 2020: co nas czeka w przyszłości – nowe ryzyka ponadsektorowe

Dziesiąta edycja Forum stanowi świetną okazję do refleksji nad rozwojem compliance w minionych latach – od konotowania zarządzania zgodnością wyłącznie z regulowanymi branżami finansowo-ubezpieczeniowymi do ponadbranżowego trendu świadomych i zorientowanych na długofalowy rozwój organizacji. Jubileusz zobowiązuje jednak przede wszystkim do odważnego spojrzenia w przyszłość – jakie będzie compliance 2020 roku, z jakimi wyzwaniami liczyć muszą się oficerowie compliance i jakie trendy wymagają szczególnego zainteresowania? W tym interdyscyplinarnym panelu nie zabraknie dyskusji nad tematami szczególnie interesującymi dla oficerów compliance.

Udział w Forum jest bezpłatny dla jego uczestników.

Liczba miejsc jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie możliwość decydowania o przyjęciu zgłoszenia oraz wprowadza limit miejsc dla osób z jednej organizacji. W przypadku rejestracji i niewzięcia udziału w wydarzeniu naliczana będzie opłata manipulacyjna w wysokości 200 zł netto zgodnie z ogólnymi warunkami umów Instytutu Compliance Sp. z o. o.

! ZAPRASZAMY !

X. Forum organizowane jest przez Viadrina Compliance Center Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Instytut Compliance Sp. z o. o.

Sponsorzy
Sponsorzy
Partnerzy
Partnerzy
Organizatorzy
Organizatorzy
Współpraca
Współpraca