9. Forum Program

 IX. Forum (PDF)

IX. Polsko-Niemieckie Forum
Standardy compliance drogą do unikania odpowiedzialności?
23 października 2018 r.
Sala Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

9:00-9:30 Rejestracja / Get-Together
9:30-10:00 Powitania i otwarcie
Monika Gorgoń, Giełda Papierów Wartościowych
Holger Krämer, I Radca Ambasady RFN w Warszawie
Prof. Dr. Martin Eisend, Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas, Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. Dr. Claus Köhler, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa
Prof. Dr. Bartosz Makowicz, Viadrina Compliance Center, Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
10:00-10:30 Wprowadzenie
Prof. Dr. Bartosz Makowicz, Znaczenie standaryzacji compliance w świetle planowanych w Polsce i Niemczech reform odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
10:30-12:00 Panel 1: Między sankcjonowaniem a wynagradzaniem – trendy w odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
Dr. Frank Böhme, niemieckie Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów
Tomasz Darkowski, Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości
Harald Hess, LL.M., Partner, Meister Rechtsanwälte
Mariusz Witalis, Partner, EY
Moderacja: dr Marcin Ciemiński, Partner, Clifford Chance
Komentarz: Wojciech Kowalewski, Siemens Sp. z o.o.
12:00-12:30 Przerwa kawowa & Networking
12:30-14:00 Panel 2: Aktualne trendy w standaryzacji i metodyce zarządzania zgodnością
Monika Gorgoń, Dyrektor Działu Compliance i Ryzyka, GPW S.A.
Salvatore Saporito, LexisNexis
Andrzej Bajor, Compliance Manager, Boehringer Ingelheim
Iwona Czerniec, Dyrektor Gabinetu Szefa CBA
Marcin Gomoła, Chief Compliance Officer T-Mobile Polska S.A.
Moderacja: Dr. Dominik Wagner LL.M., Partner, Tigges Rechtsanwälte
14:00-15:30 Lunch
15:30-17:00 Panel 3: Whistleblowing: funkcje, metody, ochrona sygnalisty i aktualne trendy ustawodawcze
Dr. Paweł Nalewajko, LL.M., Rada Unii Europejskiej
Prof. Dr. Claus Köhler, Wiceprzewodniczący Sądu Arbitrażowego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, Partner, Meister Rechtsanwälte
Kai Leisering, Członek Zarządu, Business Keeper AG
Karol Rajewski, Dyrektor Departamentu Prawnego Komisji Nadzoru Finansowego
Moderacja: dr Anna Partyka-Opiela, Partner, DZP
 17:00

Słowo na zakończenie
Dr. Bartosz Jagura, LL.M., Instytut Compliance

Sponsorzy
Sponsorzy
Partnerzy
Partnerzy
Organizatorzy
Organizatorzy
Współpraca
Współpraca