10. Forum – Sprawozdanie

X. Polsko-Niemieckie Forum Compliance

Okrągły jubileusz dynamicznego rozwoju compliance w Polsce

Dn. 4 grudnia 2019 r. odbyła się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jubileuszowa edycja Polsko-Niemieckiego Forum Compliance. Tematem przewodnim Forum były metody skutecznego zarządzania ryzykami compliance w ramach UE, wydarzenie dało jednak również przyczynek do dyskusji nt. dekady rozwoju compliance w Polsce.

Uroczyste otwarcie

Wśród gości witających uczestników jubileuszowego Forum znaleźli się reprezentanci instytucji wspierających Forum na przestrzeni minionych lat – Holger Krämer, I Radca Ambasady RFN w Warszawie, Dr. Jan Schürmann z Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników, Monika Gorgoń, Dyrektor Działu Compliance i Ryzyka GPW oraz prof. dr. hab. Tadeusz Wallas, Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odpowiedzialny za Collegium Polonicum w Słubicach. Gości przywitał również Łukasz Kolano, Dyrektor Wykonawczy Global Compact Network Polska.

Ludzie i ich wartości vs. CMS i jego cele

Pierwszy panel Forum ogniskował się wokół tematyki ludzi – jako czynnika wpływającego na sukces compliance, jak i generującego ryzyka. Prelegentami w tym panelu byli: prof. dr hab. Jacek Sójka, Kierownik Zakładu Etyki Gospodarczej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prof. Dr. Stephan Grüninger, Dyrektor Naukowy, Konstanz Institut für Corporate Governance (KICG), Aleksander Awdziejczyk, Dyrektor Wykonawczy ds. Bezpieczeństwa i Zgodności, Tauron Polska Energia S.A., Alexander Ghazvinian, Chief Compliance Officer, SICPA, moderatorem – dr. Marcin Ciemiński, Partner, Clifford Chance. Wskazane zostało, że przedsiębiorstwa coraz częściej realizują współcześnie swoje cele gospodarcze ze świadomością szeregu wartości, co jest wynikiem oddziaływania zarówno społeczeństwa, jak i właścicieli spółek – udziałowców i akcjonariuszy. O ile we wcześniejszym rozwoju na pierwszym planie była działalność operacyjna, a ewentualne problemy i konflikty rozwiązywane były post factum, o tyle coraz bardziej widoczny jest trend do budowania strategii biznesowej z poszanowaniem wartości i etycznego postępowania. Tutaj jednak zasadniczą rolę odgrywa kierownictwo organizacji i jego świadomość.

Jubileusz

Jubileusz Forum stał się dla Prof. Dr. Bartosza Makowicza (Viadrina Compliance Center, Uniwersytet Viadrina) przyczynkiem do retrospektywnej analizy rozwoju compliance na przestrzeni minionej dekady. Zauważyć można ogromny postęp nie tylko w samym rozumieniu pojęć compliance i zarządzania zgodnością, ale przede wszystkim we wzroście świadomości na rynku dla konieczności i opłacalności podejmowania działań compliance. Ostatnie lata to czas powstawania standardów compliance – zarówno na płaszczyźnie globalnej (normy ISO), jak krajowej. Na początku 2020 r. do konsultacji środowiska compliance skierowany będzie pierwszy ogólny standard dotyczący systemów zarządzania zgodnością wypracowany przez Radę Programową magazynu „Compliance”.

Compliance defense w praktyce i znaczenie certyfikacji compliance

Uczestnikami kolejnego panelu Forum byli: Marcin Klimczak, Lider Zespołu Usług Śledczych i Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, PwC, Marcin Góral, Dyrektor Biura Compliance, PZU S.A., Harald Hess, LL.M., Partner, Meister Rechtsanwälte, Walter Maeder, Prokurator w st. sp., Szwajcarska Prokuratura Federalna, moderację zaś przejął: Dr. Georg Jaster, Senior Partner, Tigges Rechtsanwälte. Dyskutowane było znaczenie certyfikacji compliance, w szczególności w świetle projektowanych w Polsce i w Niemczech zmian zasad odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Certyfikacja wiązać może się z jednej strony z ryzyko przerzucania odpowiedzialności za compliance na podmiot zewnętrzny, z drugiej strony prowadzić może do wytworzenia się standardów – best practice w zakresie compliance na danym rynku.

Keynote

W charakterze gościa specjalnego wystąpiła Prof. Dr. Edda Müller, była Przewodnicząca Transparency International. Wykład zawierał smutną konstatację, że etyczne zachowania nie odgrywają znaczenia w międzynarodowej konkurencji przedsiębiorstw, stąd przed organizacjami stoi poważne wyzwanie właściwego komunikowania compliance na zewnątrz z jednoczesnym podkreślaniem roli compliance dla organizacji.

Zarządzanie ryzykami compliance – UE jako nowy compliance-superregulator

W trzecim panelu dyskutowane było, czy wzmożona działalność regulacyjna w ramach UE nie jest koniecznym elementem realizowania wspólnego rynku i nie ma pozytywnych konsekwencji w postaci tworzenia jednolitych standardów jakościowych. Z drugiej strony wskazane zostało, że korzyści wynikające z regulacji nie są często komunikowane w wystarczający sposób, co prowadzi do niskiej świadomości i akceptacji społecznej. Jako przykład wskazane zostało RODO. Jako negatywne ocenione zostało, że ciężar dostosowania do zmian regulacyjnych jest często przerzucany na przedsiębiorców, a uchybienia w tym zakresie spotykają się z nakładaniem dolegliwych sankcji. Wart rozważania byłby model premiowania przedsiębiorstw za podjęcie określonych starań, a nie karanie za stwierdzone uchybienia. Ponadto w szerszym zakresie dochodzić powinno do badania „cyklu życia” regulacji, tj. warunków jej implementacji, odbioru społecznego, konsekwencji wprowadzenia. W panelu moderowanym przez Prof. Dr. Klausa Köhlear, LL.M., Partnera, Meister Rechtsanwälte dyskutowali: Andrzej Bajor, Compliance Officer, Boehringer Ingelheim Polska, Dr Anna Partyka Opiela, Partner, DZP, Prof. Dr. Peter Fissenewert, Partner, Buse Heberer Fromm, Moritz Homann, EQS.

Compliance 2020: co nas czeka w przyszłości nowe ryzyka ponadsektorowe

Ostatni panel Forum skierowany był ku przyszłości – dyskutowane było, jakie wyzwania stoją przed compliance w kolejnym roku, w szczególności omawiane były szanse (narzędzia IT wspierające proces zarządzania zgodnością) i ryzyka (cybercrime, zmiany modeli biznesowych) związane z digitalizacją. Panel moderowała Monika Gorgoń, LL.M., Dyrektor Działu Compliance i Ryzyka, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a w charakterze prelegentów wystąpili: Dr. Kyrill Farbmann, European Compliance Director, McDonald’s, Florian Donath, Associate Partner, Rödl & Partner, Joanna Jurasz, Associate Partner, Rödl & Partner, Piotr Welenc, GRC Director, Wolters Kluwer Polska, Paweł Roszkowski, Head of Compliance AXA.

Forum 2020

Dziesięć lat Forum to dziesięć lat intensywnego rozwoju compliance w Polsce i w Niemczech. Konferencja dała możliwość do prowadzenia ożywionego dialogu między różnymi podmiotami – reprezentantami świata biznesu, instytucji publicznych i nauki. Zamierzeniem organizatorów jest, aby kolejne edycje dawały możliwość wymiany doświadczeń i opinii w jeszcze szerszym wymiarze.

Sponsorzy
Sponsorzy
Partnerzy
Partnerzy
Organizatorzy
Organizatorzy
Współpraca
Współpraca