Program

Kultura Compliance w Polsce i w Niemczech

Tax Compliance, Export Compliance, nowoczesne metody i modele Compliance

7 listopada 2013 r.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Uniwersytet Europejski Viadrina | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa | Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Prawników

_____________________________________________________________________________________

09:00 – 09:30 – Otwarcie Forum oraz uroczyste powitanie uczestników

 • Prof. dr hab. Tomasz Szapiro, Rektor Szkoły Głównej Handlowej
 • Prof. dr hab. Roman Sobiecki, Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa
 • Wojciech Węgrzyn, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
 • Rüdiger Freiherr von Fritsch, Ambasador RFN w Warszawie
 • Michael Kern, Dyrektor Generalny Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej
 • Dr. Jan Schürmann, Członek Zarządu Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników
 • Prof. Dr. Bartosz Makowicz, Uniwersytet Europejski Viadrina

09:30 – 09:50 – Wykład honorowy

 • Prof. dr hab. Andrzej Rzepliński, Prezes Trybunału Konstytucyjnego

Pytania sędziego konstytucyjnego i kryminologa wobec compliance

09:50 – 11:15 – 1. Panel: Tax Compliance 

Prof. Dr. Adrian Cloer, PricewaterhouseCoopers Prag:

Krajowe i transgraniczne opodatkowanie spółek komandytowych. Relacje między niemieckimi wspólnikami a polskimi spółkami osbowymi

Prof. Dr. Stephan Kudert, Uniwersytet Europejski Viadrina:

Krajowe i transgraniczne opodatkowanie spółek komandytowo-akcyjnych. Relacje między polskimi wspólnikami a niemieckimi spółkami osobowymi

Prof. dr hab. Witold Modzelewski, Uniwersytet Warszawski

Zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych w Polsce

Moderacja: Andrzej Puncewicz, Crido Taxand

11:15 – 11:45 – Przerwa kawowa

11:45- 12:15 – Wykład honorowy

 • Prof. Dr H.-Michael Korth, Niemieckie Stowarzyszenie Doradców Podatkowch

   

12:15 – 13:45 2. Panel: Compliance w handlu globalnym: Aktualne zagadnienia kontroli celnej i eksportowej

Prof. Dr. Hans-Michael Wolffgang, Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münster

Reforma niemieckiego prawa zagranicznych stosunków gospodarczych: compliance jest nagradzany

Prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz, Szkoła Główna Handlowa

Compliance w prawie celnym ze szczególnym uwzględnieniem elementów kalkulacyjnych

Dr. Bärbel Sachs, Noerr Berlin

Trade Compliance z perspektywy praktyki – 7 największych ryzyk w zakresie embarga, kontroli eksportowej i prawa amerykańskiego

Piotr Gołdyn, Prezes Polskiej Izby Cła, Logistyki i Spedycji

Compliance w postępowaniach celnych a wewnętrzne przepisy polskiej służby celnej

Moderation: Dr. Dominik Wagner, LL.M., Tigges

13:45 – 14:30 – Lunch

14:30 – 16:00 – 3. Panel: Kultura Compliance Made in Poland

Przedsiębiorstwo farmaceutyczne: Tomasz Kruk, Director Global Ethics & Compliance, Actavis
Sektor finansowy: Karol Rajewski, Chief Compliance Officer, ING
Przedsiębiorstwo produkcyjne: Marcin Szczepański, Regional Compliance Officer, Siemens Polska
 
Moderacja: Małgorzata Borowa, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Compliance, Warszawa

Następnie: Poczęstunek

 

 

 

 1. Czekamy na pytania i komentarze.
Sponsorzy
Sponsorzy
Partnerzy
Partnerzy
Organizatorzy
Organizatorzy
Współpraca
Współpraca