Koncepcja

IX. Polsko-Niemieckie Forum Compliance

23 października 2018 r.

Sala Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zapoczątkowane w 2010 r. międzynarodowe spotkania ekspertów compliance na stałe wpisało się do kalendarza najważniejszych wydarzeń dotyczących zagadnień prawnych i gospodarczych w relacjach Polski z innymi krajami europejskimi. Każda edycja Forum poświęcona jest innym, najbardziej aktualnym zagadnieniom compliance, gromadząc rokrocznie ok. 200 uczestników z kraju i zagranicy. Ideą przewodnią Forum, która przyświecała mu od samego początku, jest stworzenie wspólnej płaszczyzny interdyscyplinarnych rozmów dla przedstawicieli świata nauki, gospodarki oraz organizacji państwowych. Forum tworzy synergię wszystkich tych frontów, umożliwiając wspólne dyskusje, wymianę zdań i opinii.

Merytoryczne założenia IX. Forum

Tegoroczne IX. Forum ogniskować będzie się wokół następujących grup zagadnień:

| Między sankcjonowaniem a wynagradzaniem – trendy w odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Zarówno w Polsce, jak i w Niemczech ustawodawca pracuje nad zmianami w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. W Polsce opinii publicznej zaprezentowany został projekt nowej Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, który rewolucjonizuje dotychczasowe zasady tej odpowiedzialności. W Niemczech projektowana jest natomiast nowelizacja ustawy o wykroczeniach (Ordnungswidrigkeitengesetz, OWiG), na podstawie której podmioty zbiorowe pociągane są do odpowiedzialności. Celem panelu jest omówienie zmian w obydwu porządkach prawnych, ale przede wszystkim dyskusja nt. możliwości uwzględniania efektywnych systemów zarządzania zgodnością jako czynnika wpływającego na obniżenie wysokości sankcji.

| Aktualne trendy w standaryzacji i metodyce zarządzania zgodnością

Istotną rolę w promowaniu wśród spółek standardów compliance odgrywają zbiory zasad ładu korporacyjnego: Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 czy ich niemiecki odpowiednik: Deutscher Corporate Governance Kodex. Obydwa dokumenty zawierają wytyczne dotyczące realizacji w spółkach funkcji compliance. W ramach panelu porównane zostaną doświadczenia odnośnie funkcjonowania obydwu zbiorów ładu korporacyjnego w praktyce. Omówione zostaną także Standardy Giełdy Papierów Wartościowych odnośnie systemów zarządzania zgodnością i przeciwdziałania korupcji w kontekście standardów międzynarodowych takich jak ISO 19600 Compliance Management Systems i funkcjonującego w Niemczech standardu IDW PS 980, na podstawie którego przeprowadzana jest od lat certyfikacja systemów zarządzania zgodnością.

| Whistleblowing: funkcje, metody, ochrona sygnalisty i aktualne trendy ustawodawcze

Zagadnienia ochrony sygnalistów są w ostatnim czasie żywo dyskutowane zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. W przypadku branży bankowej mają one podstawy prawne, pojawiają się także krajowe projekty i inicjatywy odnośnie uchwalenia aktów prawnych obejmujących powszechną ochroną sygnalistów bez względu na branżę. W Polsce w ostatnim czasie opinii publicznej przedstawione zostały projekty ustaw o jawności życia publicznego oraz o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, które zawierają regulacje odnoszące się do ochrony sygnalistów. Także w Niemczech zgłaszane były tego rodzaju projekty. Również na poziomie Unii Europejskiej toczą się prace nad przyjęciem dyrektywy dot. ochrony sygnalistów. Tym inicjatywom poświęcony będzie trzeci panel Forum.

| Mini-targi compliance

Forum jest największą w Polsce ponadbranżową konferencją poświęconą wyłącznie zagadnieniom compliance, w której rokrocznie udział bierze ok. 200 osób. W tym roku po raz pierwszy chcielibyśmy zaprosić uczestników Forum do wzięcia udziału w innowacyjnej formule targów compliance: wystawcy prezentować będą rozwiązania w zakresie compliance (m.in. wsparcie IT, doradztwo, audyty, szkolenia) – istnieć będzie możliwość zapoznania się z ofertą oraz bezpośredniej rozmowy a temat danego produktu.

Udział w Forum jest bezpłatny.

Liczba miejsc jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie możliwość decydowania o przyjęciu zgłoszenia oraz wprowadza limit miejsc dla osób z jednej organizacji. W przypadku rejestracji i niewzięcia udziału w wydarzeniu naliczana będzie opłata manipulacyjna w wysokości 200 zł netto zgodnie z ogólnymi warunkami umów Instytutu Compliance Sp. z o. o.

! ZAPRASZAMY !

IX. Forum organizowane jest przez Viadrina Compliance Center Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Instytut Compliance Sp. z o. o.

Partnerem wydarzenia jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Collegium Polonicum w Słubicach

Sponsorzy
Sponsorzy
Partnerzy
Partnerzy
Organizatorzy
Organizatorzy
Współpraca
Współpraca