Prelegenci

Aleksander Awdziejczyk

Dyrektor Wykonawczy ds. Bezpieczeństwa i Zgodności, Pełnomocnik ds Zgodności oraz Pełnomocnik ds Ochrony Informacji Niejawnych w TAURON Polska Energia S.A. Absolwent studiów na kierunkach: inżynierskim, zarządzaniu, prawniczym oraz MBA in Corporate Management, a także wielu kursów specjalistycznych, w tym m.in. Approved Compliance Officer. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie jako funkcjonariusz Policji i służb specjalnych – Centralnego Biura Antykorupcyjnego; w zakresie ujawniania i zwalczania przestępczości kryminalnej, gospodarczej oraz korupcyjnej. Pełnił funkcje kierownicze zarówno w Policji, jaki i w CBA. Od roku 2016 związany z Grupą TAURON – jednym z kluczowych podmiotów w branży energetycznej i ważnym ogniwie w systemie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Grupę TAURON tworzą 34 powiązane kapitałowo Spółki, działające w branżach: wydobywczej, wytwórczej, dystrybucyjnej oraz sprzedażowej. Obszar jej działania obejmuje niemal 1/5 powierzchni Polski, posiada 38% udziału w rynku dystrybucyjnym kraju, co przekłada się na ponad 5,5 miliona klientów. Jako Dyrektor Wykonawczy ds. Bezpieczeństwa i Zgodności, pełniący jednocześnie funkcję  Pełnomocnika ds Zgodności w TAURON Polska Energia S.A. jest odpowiedzialny za tworzenie struktur oraz systemową realizację funkcji zgodności w całej Grupie Kapitałowej TAURON. Kierowany przez niego Zespół został wyróżniony w roku 2019 przez Polskie Compliance Awards 2019 nagrodą w kategorii Pomysł Compliance Roku za Kampanię Antykorupcyjną Grupy TAURON.

Andrzej Bajor

Chief Compliance and Legal Officer, Boehringer Ingelheim. W latach 1996-2001 odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie, następnie studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim, studia podyplomowe w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz CEMBA w Szkole Głównej Handlowej. Od 2002 do 2003 r. był prawnikiem w Dziale Rejestru Przedsiębiorców Głównego Urzędu Statystycznego. W latach 2003-2006 główny specjalista w Departamencie Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia. Następnie (2006-2007) prawnik w Związku Pracodawców Innowacyjnych firm Farmaceutycznych INFARMA. Od 2007 r. związany z Boehringer Ingelheim gdzie zajmował stanowiska w działach Corporate Affairs i Sprzedaży, obecnie w Dziale Compliance and Legal. Członek Sądu Dyscyplinarnego przy ZP INFARMA, członek Komisji Compliance i Legal Tech przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, członek Zarządu IG Farmacja Polska.

Dr Marcin Ciemińskidr Marcin Ciemiński

Partner, Clifford Chance Kieruje Zespołem Prawa Karnego Gospodarczego w warszawskim biurze Clifford Chance. Specjalizuje się w postępowaniach karnych i wewnętrznych dochodzeniach, w szczególności w sprawach dotyczących korupcji, oszustw i kwestii regulacyjnych, w tym w zakresie FCPA i UK Bribery Act. Wielokrotnie doradzał na rzecz spółek z różnych sektorów gospodarki w sprawach regulacyjnych, compliance oraz z zakresu odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Posiada także doświadczenie we współpracy z polskimi organami ścigania. Regularnie prowadzi szkolenia dla oficerów compliance. Międzynarodowe rankingi rynku prawniczego (Chambers, Legal 500) rekomendują go w zakresie postępowań spornych oraz w dziedzinie prawa karnego gospodarczego.

Dr. Kyrill Farbmann, LL.M.

Dr. Kyrill Farbmann, LL.M. pełni funkcję European Compliance Director w McDonald’s. Kyrill ma swoją siedzibę w Brukseli i często podróżuje po Europie, Afryce Północnej i WNP. Przed jego teraźniejszą działalnością, pełnił funkcję Compliance and Ethics Manager for International Paper. Pracował również w międzynarodowych kancelariach Jones Day i Latham and Watkins w obszarze Corporate Compliance, FCPA, ochrony danych i prawie kartelowym. Ma bogate doświadczenie w dziedzinach audytów compliance oraz dochodzeniach wewnętrznych. Kyrill wykłada i publikuje w zakresie compliance w przedsiębiorstwach oraz regularnie wygłasza prelekcje na konferencjach poświęconych tematyce programów compliance.

Prof_Peter_Fissenewert__1_-150x150Prof. Dr. Peter Fissenewert

Partner w Kancelarii Buse Heberer Fromm. Jest ekspertem oraz jednym z wiodących doradców, autorów i uznanym prelegentem w dziedzinie prawa spółek, restrukturyzacji i  prawa upadłościowego oraz compliance. Przed karierą w zawodzie prawnika, był CEO grupy SME a następnie rzecznikiem niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Doradza krajowym i zagranicznym przedsiębiorstwom oraz ich właścicielom i udziałowcom. Jest ekspertem MŚP i ma duże doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu systemów compliance. Jest także autorem i redaktorem kompleksowej rekomendacji dot. standardów compliance dla MŚP (“Compliance für den Mittelstand”) i międzynarodowych CMS z ISO 19600.

gorgon-232x300Monika Gorgoń, LL.M.

Radca prawny, Dyrektor Działu Compliance i Ryzyka w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie  S.A. (GPW),  Przewodnicząca Komitetu ds. Compliance przy GPW oraz Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej GPW Benchmark S.A. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych LL.M. in International Commercial Law  na Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (EMBA) prowadzonych przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie i Apsley Business School of London. Posiada certyfikat Stowarzyszenia Compliance Polska oraz certyfikat  ACO (Approved Compliance Officer) i ACE (Approved Compliance Expert)  nadawany przez Instytut Compliance we współpracy z Viadrina Compliance Center (Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą). Doświadczenie jako radca prawny oraz compliance officer zdobywała w sektorze IT, telekomunikacyjnym oraz finansowym. Gościnie prowadzi wykłady z tematyki compliance na Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Góral_Marcin-200x300Marcin Góral

Kreator i CCO nowoczesnej funkcji compliance w Grupie PZU oraz systemu obowiązków informacyjnych spółki notowanej na GPW W Warszawie. Od 2013 r. Dyrektor Biura Compliance w PZU SA i PZU Życie SA, gdzie jest odpowiedzialny za systemową realizację funkcji zgodności w Grupie PZU. Równocześnie od momentu debiutu PZU SA na GPW – Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji obowiązków informacyjnych. Od 2015 roku Członek Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska oraz Stałego Komitetu Compliance na GPW w Warszawie. Laureat Compliance Awards 2019 w kategorii Oficer Compliance Roku oraz odbierający nagrodę w kategorii Pomysł Compliance Roku.

Marcin Klimczak

Partner PwC, Lider Zespołu usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć. Marcin Klimczak jest Partnerem w firmie doradczej PwC, na co dzień prowadzi Zespół usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich. Marcin posiada ponad 18-letnie doświadczenie w obszarze przeciwdziałania i zwalczania nadużyć oraz nieprawidłowości, włączając w to śledztwa gospodarcze, projekty związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, a także śledztwa i przeglądy związane ze zgodnością procedur z regulacjami, w tym badania zgodności z regulacjami antykorupcyjnymi. W trakcie swojej kariery zdobywał doświadczenie w polskich organach ścigania, prowadząc śledztwa dotyczące oszustw podatkowych, przemytu i podrabiania towarów oraz prania pieniędzy, a także współpracując z OLAF (Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych). Marcin ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim, jest ekspertem ds. przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom gospodarczym i korupcji (CFE).

Claus-Köhler-150x150Prof. Dr. Claus Köhler, LL.M.

Claus Köhler specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek handlowych, fuzjach, restrukturyzacjach, Joint Venture oraz w sądownictwie polubownym. Przedmiotem jego działalności są przy tym głównie sprawy transgraniczne, w szczególności w obszarze prawa amerykańskiego, polskiego i angielskiego. Podczas swojej działalności dla międzynarodowego amerykańskiego przedsiębiorstwa zdobył doświadczenie w materii ochrony znaków towarowych i prawa konkurencji. Claus Köhler jest Prezesem Stałego Sądu Polubownego Niemiecko-Rumuńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Bukareszcie, jak również Wiceprezesem Stałego Sądu Polubownego Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie.

Claus Köhler jest partnerem-założycielem Kancelarii Meister Rechtsanwälte. Przed rozpoczęciem działalności w tej kancelarii przez 15 lat był partnerem międzynarodowej kancelarii adwokackiej w Monachium. Założył, a także kierował jako odpowiedzialny partner zagranicznymi biurami w Londynie i w Warszawie. Przed rozpoczęciem czteroletniej działalności w międzynarodowym amerykańskim przedsiębiorstwie pracował dwa lata w Monachium jako adwokat. Studiował prawo na Uniwersytecie w Monachium (obronił tam doktorat w 1990 r.), ukończył również Uniwersytet Genewski oraz Uniwersytet Georgetown (LL.M.,1989). Ponadto od 2001 r. jest profesorem w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Claus Köhler został dopuszczony do wykonywania zawodu adwokata w Nowym Jorku i przy Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych oraz jako adwokat specjalizujący się w prawie handlowym i w prawie spółek handlowych w Niemczech.

Partyka-Opiela-Anna_-250x300dr Anna Partyka-Opiela

Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka. Świadczy bieżące doradztwo z zakresu compliance, prawa farmaceutycznego oraz ochrony zdrowia. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw farmaceutycznych, transparentnością procesów wewnętrznych i zewnętrznych, reklamą, korupcją, corporate governance, komunikacją oraz przebudową i optymalizacją systemów i przedsiębiorstw. W ostatnim czasie prowadziła wiele projektów z zakresu compliance oraz restrukturyzacji w branży farmaceutycznej. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu pharma & compliance. Jest także autorką licznych publikacji.

Wallas-min

prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas

Tadeusz Wallas, doktor habilitowany nauk o polityce, zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kieruje Zakładem Kultury Politycznej. Naukowo interesuje się współczesnymi systemami politycznymi, współczesną kulturą polityczną oraz politycznymi aspektami globalizacji i integracji europejskiej.

W UAM przeszedł szczeble kariery akademickiej od asystenta stażysty do profesora nadzwyczajnego. W okresie zatrudnienia pełnił wiele funkcji m.in. zastępcy dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. W latach 2008-2016 był dziekanem Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Od roku 2016 jest prorektorem UAM. W okresie 2004-2012 wykładał także w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Obecnie jest również przewodniczącym Komitetu Nauk Politycznych PAN, ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz redaktorem naczelnym kwartalnika „Przegląd Politologiczny”. Od 2012 r. jest m.in. członkiem Rady Programowej czasopisma „WeltTrends. Journal of International Politics” wydawanego przez Uniwersytet w Poczdamie oraz członkiem Editorial Board „Public Policy and Economic Development” (czasopismo wydawane przez Petro Mohyla Black Sea State University na Ukrainie). Jest członkiem International Political Science Association, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich.

  1. Czekamy na pytania i komentarze.
Sponsorzy
Sponsorzy
Partnerzy
Partnerzy
Organizatorzy
Organizatorzy